StoryEditor

Modernizacja gospodarstw rolnych 2018: Nowe zasady wyboru wykonawców

21 lutego br. weszła w życie ustawa zmieniająca przepisy dotyczące konkurencyjnego  trybu wyboru wykonawców. Jak twierdzi ARiMR, zmiany te są korzystne dla beneficjentów takich programów jak "Modernizacja gospodarstw rolnych".
27.02.2018., 10:02h
Już nie 20 tys. zł a 30 tys. euro – to nowy próg od jakiego obowiązuje rolników konkurencyjny tryb wyboru wykonawców. Dotyczy on między innymi inwestycji realizowanych z dofinansowaniem z „Modernizacji gospodarstw rolnych” czy „Inwestycji na obszarach Natura 2000”.  Przy zakupach przekraczających 30 tys. euro nadal obowiązuje procedura zapytań ofertowych za pośrednictwem portalu przetargowego ARiMR.

Oprócz zwiększenia limitu wprowadzono też kilka innych zmian:
  • możliwość ustalenia jednego kryterium oceny oferty – ceny lub kosztu.
  • zniesiono obowiązek przedłużania terminu składania ofert w przypadku zmiany zapytania ofertowego,
  • umożliwienie w toku badania i oceny oferty żądania od wykonawców wyjaśnień związanych z treścią ofert,
  • wprowadzenie w protokole z postępowania w sprawie wyboru wykonawcy przez beneficjenta dodatkowego elementu w postaci wykazu ofert,
  • określenie warunków złożenia oferty dodatkowej, gdy co najmniej dwie złożone oferty mają taką samą najniższą cenę lub koszty.

Nowe zasady mogą być stosowane wobec rolników, niezależnie od tego, czy zawarli umowy przed wejściem w życie zmienionych przepisów (jednak nie wcześniej niż 18.01.2017 roku), w dniu wejścia ich w życie lub po tym dniu.

Karolina Józefowicz

CZYTAJ TAKŻE:  Modernizacja gospodarstw rolnych 2018: Czas - start!
Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
25. czerwiec 2024 20:21