StoryEditor

Modernizacja gospodarstw rolnych PROW. Kiedy rusza nabór i jakie wsparcie można otrzymać?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa niebawem uruchomi nabór wniosków na modernizację gospodarstw rolnych, w tym między innymi na budowę magazynów, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Kiedy rusza nabór i jakie wsparcie można otrzymać?
09.05.2023., 11:05h
ARiMR w okresie od 5 czerwca do 5 lipca 2023 przewiduje nabór wniosków w ramach Poddziałania 4.1, Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych: Modernizacja gospodarstw rolnych PROW 2014-2020 (obszar D),
Na co można wykorzystać wsparcie pochodzące z modernizacji gospodarstw rolnych?
 • na zakup, instalację, leasingu zakończonego prawem własności nowych maszyn i wyposażenia do wartości rynkowej majątku,
 • na zakup, instalację, budowę elementów infrastruktury technicznej,
 • na założenie sadów i plantacji krzewów owocowych (owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat),
 • na koszty przygotowania dokumentacji technicznej operacji, sprawozdania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego,
 • na koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi, opłaty konsultacyjne czy za doradztwo.
 • na zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego,
 • na zakup patentów, licencji, praw autorskich, znaków towarowych.

Jak można otrzymać wsparcie na modernizację gospodarstw rolnych?

 • Pomoc przysługiwać będzie w tym momencie, kiedy to realizacja inwestycji ma uzasadnienie ekonomiczne, pod względem kosztów i nie może się odbyć bez udziału środków publicznych.
 • O pomoc ubiegać się może każdy rolnik, który prowadzi działalność rolniczą na terytorium Polski.
 • Pomoc skierowana jest do rolników prowadzących działalność zarobkową w zakresie produkcji zwierzęcej i rolniczej.
 • Wielkość ekonomiczna gospodarstwa stanowi najmniej równowartość 13 000 euro i nie więcej niż 200 000 euro.
 • Wartość dodana brutto w związku z realizacją operacji ma wzrosnąć o 10% w odniesieniu do roku bazowego w czasie 5 lat od przyznania pomocy na modernizację.
 • Rolnik korzystający z tej pomocy, zobowiązany jest do prowadzenia uproszczonej rachunkowości od dnia przyznania pomocy.

Jakie wsparcie można otrzymać w ramach modernizacji gospodarstw rolnych?

W ramach modernizacji gospodarstw rolnych rolnikowi przysługuje wsparcie w wysokości:
 • 60% kosztów kwalifikowanych operacji w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych.
 • 50% kosztów kwalifikowanych w przypadku pozostałych operacji i nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowanych.

Ile wynosi maksymalna wysokość pomocy na jednego beneficjenta?

Maksymalna wysokość pomocy, jaką może uzyskać jeden beneficjent i jedno gospodarstwo rolne na realizacje projektów zbiorowych w okresie realizacji PROW 2014-2020 wynosi:
 • 600 000 zł na inwestycje związane bezpośrednio z budową i modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją już istniejących budynków na inwentarskie, a także na budowę lub modernizację magazynów paszowych w gospodarstwach, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca.
 • 250 000 zł w pozostałych przypadkach.

Bernat Patrycja
Źródło: GOV.pl
Fot: archiwum
Patrycja Bernat
Autor Artykułu:Patrycja Bernat Redaktorka portalu topagrar.pl, specjalistka ds. rynku nawozów i uprawy roślin
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
27. luty 2024 15:30