StoryEditor

PILNE!!! Kopia faktury sprzedaży z gospodarstwa potrzebna do wniosku o pomoc suszową za 2022 rok. Jest rozporządzenie!

Zamieszania z pomocą suszową dla rolników i ich rodzina za 2022 rok ciąg dalszy. Jak informowaliśmy w ubiegłym tygodniu, wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk zapowiadał dodatkowy czynnik weryfikujący przyznanie pomocy w wysokości 5 lub 10 tys. zł. Chodzi o kopię faktur sprzedaży płodów rolnych lub zwierząt z gospodarstwa rolnego, którą trzeba dołączyć do wniosku o wsparcie z ARiMR. Ukazało się wreszcie rozporządzenie w tej sprawie!
15.11.2022., 09:11h
W poniedziałek 14 listopada br. na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zawiera ona zapisy potwierdzające wcześniejsze deklaracje i zapowiedzi ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka.

Do otrzymania pomocy suszowej potrzebna faktura sprzedaży z gospodarstwa


Po pierwsze, oficjalnie termin naboru wniosków zostaje wydłużony z 15 na 23 listopada br. Ta informacja była znana już tydzień temu, ale dopiero opublikowane 14 listopada rozporządzenie oficjalnie tę zmianę wprowadza.

Czytaj najnowsze - Pomoc suszowa 2022: ponowne wydłużenie naboru wniosków i dodatkowe zmiany (30 listopada)


Po drugie, w § 1, pkt. 1 wprowadzono zapis o tym, że w celu otrzymania pomocy suszowej za 2022 rok w kwocie 5 lub 10 tys. zł należy wykazać się sprzedażą z własnego gospodarstwa rolnego w okresie od 1 stycznia 2021 r.  do 30 września 2022 roku w kwocie co najmniej 5000 zł brutto. I nie ma tu znaczenia, czy będzie to faktura VAT czy RR.

Niezwykle ważny dla wnioskodawców jest też § 3. pkt 1., który brzmi następująco:

"Członek rodziny, który złożył wniosek o przyznanie pomocy, o której mowa w § 13zs ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, jest obowiązany złożyć do biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o przyznanie tej pomocy, kopie faktur, o których mowa w § 13zs ust. 7 pkt 4 rozporządzenia zmienianego w § 1, do dnia 23 listopada 2022 r. Za datę złożenia tych kopii faktur uważa się datę ich wpływu do biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o przyznanie tej pomocy".

To w praktyce oznacza, że wszystkie osoby, które złożyły już wnioski o wsparcie klęskowe w wysokości 5 lub 10 tys. zł. muszą dostarczyć do biura powiatowego ARiMR kopię takiej faktury VAT za sprzedaż płodów rolnych lub zwierząt z własnego gospodarstwa. Inaczej pomoc suszowa za 2022 rok nie zostanie im przyznana, a wniosek o wsparcie będzie odrzucony.

Mało czasu na złożenie wniosków i uzupełnień


To rozporządzenie to z jednej strony pomoc a z drugiej komplikacja dla rolników. Pomoc ponieważ rolnicy - po zamieszaniu z aplikacja suszową - mają 8 dni więcej na złożenie wniosków. Utrudnienie - ponieważ zgodnie z nowym rozporządzeniem - nie wszyscy poszkodowani w wyniku suszy otrzymają wsparcie, jeżeli nie mają faktur sprzedaży za wspomniany okres.

Nadal wielu rolników czeka, aż będą mogli pobrać z aplikacji suszowej kalkulacje strat oraz protokół szacowania strat suszowych.

Rozporządzenie weszło w życie w poniedziałek 14 listopada, ale nadal na stronie ARiMR gdzie zamieszczone są dokumenty do pobrania dla rolnika w formularzu wniosku o przyznanie pomocy nie ma pozycji nr 5 w załącznikach, czyli właśnie kopii faktury sprzedaży z gospodarstwa rolnego. Jak udało nam się ustalić w ARiMR, Agencja będzie teraz powiadamiać telefonicznie wnioskodawców o konieczności dostarczenia kopii faktur sprzedaży do biura powiatowego, gdzie został złożony wniosek.

Współczynnik korygujący zaniży kwotę wsparcia suszowego?


Po co te dodatkowe ograniczenia? Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Mimo wielu ograniczeń formalnych (rolnicy, którzy nie posiadają rodzin nie otrzymają pomocy) oraz technicznych (zawieszająca się aplikacja) wnioski o szacowanie strat złożyło ponad 250 tys. rolników. Jeżeli im wszystkim uda się pobrać protokoły szacowania strat i ich kalkulacje oraz złożyć wnioski o wsparcie w ARiMR, to wówczas do podziału na tę liczbę wnioskodawców będzie pula pomocy wynosząca 450 mln zł. Jak łatwo policzyć, daje to kwotę 1800 zł na rolnika. A przecież bazowa wysokość wsparcia miała wynosić 5 tys. zł gdy straty w gospodarstwie nie przekroczyły 30 proc. i 10 tys. zł gdy oszacowano je na więcej niż 30 proc.

A zatem dodanie do wymagań formalnych obowiązku dostarczenia faktury (VAT lub RR) do ARiMR, która będzie dowodem sprzedaży w gospodarstwie płodów rolnych lub zwierząt na kwotę minimum 5 tys. zł brutto spowoduje wykluczenie tych wnioskodawców, którzy takich faktur nie posiadają. Zgodnie z zapowiedzią ministra - nie spełnią oni wymogu bycia rolnikiem aktywnym, czyli prowadzącego aktywnie gospodarstwo rozumianego jako wytwarzanie i sprzedaż płodów rolnych lub zwierząt z gospodarstwa.

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
20. kwiecień 2024 04:32