StoryEditor

Poniosłeś straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF? Złóż wniosek o wsparcie!

O wsparcie na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej mogą starać się rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych lub afrykańskiego pomoru świń. Kwota pomocy to nawet 300 tysięcy złotych. Znamy szczegóły!
11.01.2023., 14:01h

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O pomoc mogą w tym przypadku ubiegać się dwie grupy rolników. Ci, których gospodarstwa ucierpiały na skutek:

 • klęsk żywiołowych:

  • deszczu nawalnego,

  • suszy,

  • przymrozków wiosennych,

  • ujemnych skutków przezimowania,

  • obsunięcia się ziemi,

  • lawiny,

  • gradu,

  • huraganu,

  • uderzenia pioruna

 • afrykańskiego pomoru świń.

Jaki zakres strat obejmuje wsparcie?

Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, o dofinansowanie można się ubiegać, gdy szkody w gospodarstwie, np. w sprzęcie, uprawach rolnych albo zwierzętach gospodarskich, powstały w roku, w którym jest składany wniosek lub w jednym z dwóch poprzednich lat. 

Straty muszą wynosić przynajmniej 30 proc. średniorocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda. Pod uwagę można wziąć również pięć lat poprzedzających rok wystąpienia strat, jednak w tym przypadku pomija się lata o najwyższej i najniższej produkcji.

Z kolei jeśli w gospodarstwie wystąpi ASF, o pomoc mogą starać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał w drodze decyzji zabicie świń lub utylizację ich zwłok. W tym przypadku szkoda także powinna wynosić co najmniej 30 proc. trzody chlewnej posiadanej przez rolnika. 

Ile wynosi pomoc na odtworzenie potencjału produkcji?

Jak zaznacza Agencja, maksymalna pomoc, jaką można otrzymać w ramach tego wsparcia w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, to 300 tys. zł na jednego beneficjenta i gospodarstwo, a poziom dofinasowania nie może przekroczyć jednak 80 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację danej inwestycji.
– Rekompensaty z tytułu szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych można przeznaczyć na odtworzenie składników gospodarstwa, które uległy zniszczeniu. Wartość szkody musi oszacować komisja powołana przez wojewodę, a zakres kosztów podlegających refundacji musi być zgodny z katalogiem kosztów kwalifikowanych. 
W przypadku gdy w wyniku klęski żywiołowej zniszczona została konkretna maszyna rolnicza, można otrzymać dofinansowanie na jej odkupienie. 

– Trzeba pamiętać, że musi być ona nowa. A jeśli np. w wyniku przejścia huraganu zniszczeniu uległ sad, pomoc finansowa powinna zostać przeznaczona na odtworzenie uszkodzonych nasadzeń. Natomiast gdy przyczyną strat jest ASF, inwestycje realizowane z dofinansowaniem nie mogą być związane z produkcją świń.

Jak złożyć wniosek o wsparcie finansowe?

Od 2 stycznia do 29 grudnia 2023 r. wnioski przyjmują biura powiatowe i oddziały regionalne ARiMR. Dokumenty można złożyć osobiście, przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. 
Więcej informacji – TUTAJ
Dokumenty aplikacyjne – TUTAJ

Fot. archiwum/EnvatoElements/Kolasińska
Karol Pomeranek
Autor Artykułu:Karol Pomeranek
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
13. kwiecień 2024 23:54