StoryEditor

Rusza nabór wniosków na wymianę dachów z azbestu. Znamy szczegóły!

Elżbieta Budka, naczelnik w departamencie płatności bezpośrednich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi podczas webinarium dot. wdrażanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czterech rodzajów wsparcia w ramach Krajowego Planu Odbudowy, przedstawiła prezentację dot. zasad wymiany pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach KPO.
03.10.2022., 13:10h
Budżet jaki jest przewidziany na wsparcie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest w gospodarstwach rolnych to 325 milionów złotych.


Przewidziano też 5 naborów wniosków tak, po równo na każdy nabór – 65 milionów złotych. Nabór, który rozpoczyna się 17 października, potrwa do 15 listopada.  

Aby pomoc mogła być przez polski rząd realizowana, konieczne było uzyskanie zgody Komisji Europejskiej, mamy tutaj bowiem do czynienia z pomocą publiczną.
Kto będzie mógł skorzystać z dopłat do wymiany dachu? W myśl obowiązujących przepisów, o taką pomoc będzie mógł się ubiegać rolnik, który podlega ubezpieczeniu społecznemu lub któremu przyznano dopłaty bezpośrednie co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o pomoc. 


Z jakimi innymi programami powiązany jest program wymiany pokryć dachowych?Jaka jest wysokość wsparcia?


Na jakich warunkach rolnik otrzyma dotację? Warunkiem jest wymiana dachu na całym budynku, ale obowiązuje limit do 500 metrów kwadratowych. Należy pamiętać, że prace związane z wymianą nie mają trwać dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy i nie później niż do końca 2025 roku.

Jak wygląda procedura ubiegania się o dofinansowanie wymiany pokryć dachowych?

Zobacz wcześniejszą konferencję prasową Henryka Kowalczyka, ministra rolnictwa i rozwoju wsi, poświęconą m.in. rządowemu programowi wymiany pokryć dachowych.fot. i grafiki: gov.pl
Karol Pomeranek
Autor Artykułu:Karol Pomeranek
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
11. grudzień 2023 11:07