Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Trwa nabór wniosków na dofinansowanie OZE

Obrazek

W wielu województwach rozpoczyna się lub trwa nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Co zmieniło się w prawie, na rynku i jakie są możliwości pozyskania pieniędzy na instalację paneli fotowoltaicznych?

dr Piotr Łuczak23 lutego 2017, 13:45

Rok 2016 przyniósł zmiany prawne dotyczące odnawialnych źródeł energii i korzystniejszy system upustów dla użytkowników, którzy dzięki panelom fotowoltaicznym wytwarzają prąd – czyli dla prosumentów. Rok 2017 to kolejny ważny etap na drodze do zwiększenia wykorzystania tzw. zielonej energii, ponieważ w wielu województwach rozpoczyna się lub trwa nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w zakresie OZE. Co zmieniło się w prawie, na rynku i jakie są możliwości pozyskania pieniędzy na instalację paneli fotowoltaicznych?

Nowe przepisy

W czerwcu 2016 roku Sejm przyjął nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). Jednym z takich źródeł jest energia promieniowania słonecznego, pozyskiwana za pomocą paneli fotowoltaicznych. Zmiany prawne otworzyły nowe możliwości w tym zakresie – zarówno dla przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, jak i osób prywatnych. Efektem nowelizacji jest m.in. zmodyfikowana definicja prosumenta, a także wprowadzenie poszerzonego katalogu podmiotów, mogących być prosumentami. Rok 2017 przynosi kolejny etap: nabór wniosków o dofinansowanie z Regionalnych Programów Operacyjnych w poszczególnych województwach oraz konkursy parasolowe ogłaszane przez gminy.
Dla odbiorcy energii elektrycznej – czy to instytucjonalnego, czy prywatnego – kluczowe jest poznanie podstawowych pojęć, sytuacji rynkowej, a przede wszystkim wymiernych korzyści wynikających ze stosowania OZE.

Sytuacja na rynku tzw. zielonej energii zmieniła się w ostatnim czasie nie tylko za sprawą ustawy o OZE. Powoli wzrasta świadomość społeczna i zainteresowanie pozyskiwaniem prądu dzięki instalacjom fotowoltaicznym – a jednocześnie spadają ceny paneli oraz ich montażu. Obecnie prywatny użytkownik instalacji fotowoltaicznej może oddawać nadwyżki wyprodukowanej energii do sieci elektroenergetycznej. Dzięki systemowi upustów prosument odbiera od operatora – wtedy, kiedy jego instalacja nie pracuje – 80% przesłanej wcześniej energii, ponosząc tylko koszt jej magazynowania, czyli pozostałe 20%.

Chociaż zmiana podejścia do odnawialnych źródeł energii jest wyraźnie zauważalna, wciąż mamy wiele do nadrobienia. W Unii Europejskiej na jednego mieszkańca przypada średnio 170 watów mocy pozyskanej dzięki panelom fotowoltaicznym, a Niemczech jest to aż 500 W. Natomiast w Polsce na jednego mieszkańca przypada zaledwie… jeden wat z zainstalowanych paneli. Ogromną szansą na poprawę tych wyników są pieniądze z Regionalnych Programów Operacyjnych dla poszczególnych województw, przeznaczone na inwestycje z zakresu OZE.

Jak to wygląda w praktyce?

Instytucje wdrażające z danego regionu ustalają niezależnie priorytety dla każdego województwa i tworzą programy operacyjne. Są one skierowane do różnych podmiotów (np. Jednostek Samorządu Terytorialnego, mikro-, małych, średnich przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych), dotyczą różnych wielkości instalacji i wspieranych technologii. W zależności od programu i województwa występują także różnice w wysokości dofinansowania.

Przykładowe programy ukierunkowane na inwestycje w OZE:

  • woj. lubelskie: 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach. Maksymalny poziom dofinansowania: 80% kosztów kwalifikowalnych. Termin składania wniosków: od 28.02.2017 r. do 31.05.2017 r.
  • woj. mazowieckie: 4.1 Odnawialne źródła energii. Maksymalny poziom dofinansowania: 80% kosztów kwalifikowalnych. Termin składania wniosków: kwiecień 2017 r.
  • woj. podkarpackie: 3.1 Rozwój OZE w zakresie przedsięwzięć dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł w oparciu o energię słońca. Maksymalny poziom dofinansowania: 85% kosztów kwalifikowalnych. Termin składania wniosków: do 31 maja 2017 r.
  • woj. świętokrzyskie: 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Maksymalny poziom dofinansowania: do 85%. Termin składania wniosków: II kwartał 2017 r.

Do osób prywatnych, które chciałyby zainstalować panele fotowoltaiczne, skierowane są m.in. programy parasolowe zainicjowane przez gminy. W takim przypadku to gmina występuje z inicjatywą zwiększenia wykorzystania OZE na swoim terenie – i po rozpoznaniu, ilu mieszkańców jest zainteresowanych programem, występuje o finansowanie inwestycji z funduszy UE. Po pozyskaniu środków kolejnym krokiem jest rozpisanie przetargu i wyłonienie wykonawcy takich instalacji w całej gminie. W zależności od programu dofinansowanie, które można w ten sposób pozyskać, pokrywa nawet 80-85% kosztów.

Opr. pł na podstawie materiałów MKenergia

Fot. SierszeńskaNewsletter rynkowy
Picture of the author
Autor Artykułu:dr Piotr Łuczak
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)