StoryEditor

Wnioski o dopłaty tylko przez internet? Ministerstwo odpowiada

W Internecie gruchnęła wiadomość, że od przyszłego roku rolnicy będą mogli składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich tylko elektronicznie za pośrednictwem aplikacji e-Wniosek na stronie internetowej ARiMR. Zdziwiła nas bardzo ta informacja, tym bardziej, że dotychczas niewielu rolników korzystało z takiej możliwości.
29.03.2017., 11:03h

Dlatego postanowiliśmy zapytać resort rolnictwa, czy rzeczywiście takie zmiany są w planach legislacyjnych. Tym bardziej, że autorstwo takiej wypowiedzi o składaniu wniosków on-line przypisano ministrowi Jurgielowi.

Z Biura Prasowego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymaliśmy w tej sprawie odpowiedź, którą publikujemy poniżej w całości.

 

Szanowny Panie Redaktorze!
 
Zgodnie z art. 17 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 państwa członkowskie mają obowiązek systematycznego wdrażania tzw. geoprzestrzennego wniosku, zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • od 2016 r. – co najmniej 25% obszaru zatwierdzonego do płatności w roku poprzednim,
  • od 2017 r. – 75%,
  • od 2018 r. – 100% (tzn. obszar zatwierdzony dla wszystkich beneficjentów).

Jeżeli beneficjent nie jest w stanie złożyć wniosku o przyznanie płatności z wykorzystaniem geoprzestrzennego formularza, właściwy organ zapewnia beneficjentowi:

  • albo niezbędną pomoc techniczną,
  • albo z góry ustalone formularze i odpowiednie materiały graficzne w formie papierowej. 
W tym przypadku właściwy organ przenosi informacje otrzymane od beneficjenta do geoprzestrzennego wniosku o przyznanie płatności.

Pomimo faktu, że składanie wniosków przez Internet za pomocą aplikacji e-Wniosek jest możliwe od 2011 r. to zainteresowanie rolników tą formą składania wniosków na przestrzeni kolejnych lat jest niewielkie. W związku z powyższym Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokłada wszelkich starań, by zachęcić rolników do wnioskowania o przyznanie płatności za pomocą aplikacji e-Wniosek.

W tym celu od 2017 r. zostały uproszczone zasady logowania oraz nadawania kodu dostępu do systemu teleinformatycznego ARiMR. Zgodnie z nowymi zasadami, wnioskowanie o nadanie kodu dostępu będzie się odbywało jedynie drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie internetowej ARiMR.

Ponadto, mając ma uwadze wszelkie opinie dotychczasowych użytkowników aplikacji e-Wniosek oraz doświadczenia z poprzednich kampanii, ARiMR podjęła już działania mające na celu usprawnienie aplikacji e-Wniosek, tak by aplikacja była bardziej przejrzysta, przyjazna, intuicyjna i zachęcała rolników do składania wniosków przez Internet.

Należy podkreślić, iż co do zasady aplikacja e-Wniosek, już na etapie wypełniania wniosku, identyfikuje wszystkie błędy i wskazuje użytkownikowi ich rozwiązanie. Wprowadzone przez rolnika dane w praktyce od razu przechodzą pełną kontrolę administracyjną co minimalizuje ryzyko sankcji i zmniejszeń płatności. Eliminowane są te błędy, które pojawiają się podczas wypełniania wniosków papierowych. Taka funkcjonalność systemu ogranicza również generowanie przez ARiMR, wezwań do rolnika podczas przeprowadzanej kontroli kompletności i znacznie przyspiesza kontrole administracyjną złożonego wniosku. W konsekwencji ARiMR może szybciej naliczać płatności, wydawać decyzje oraz dokonywać przelewów środków pieniężnych na konta rolników.
 
Z poważaniem
 
Dariusz Mamiński
Główny Specjalista
Biuro Prasowe
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Ciekawi jesteśmy Waszej opinii na ten temat? Czy jesteście za tym, aby składać wnioski o doplaty przez aplikację e-Wniosek na stronie internetowej ARiMR? Zapraszamy do głosowania w naszej sondzie!

Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
29. luty 2024 10:14