StoryEditor

Wymiana dachów z azbestu w gospodarstwie - ruszył nabór wniosków w ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła dziś nabór wniosków dotyczących czterech rodzajów wsparcia finansowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Jedno z nich dotyczy wymiany pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych.
ARiMR będzie przyjmować wnioski o przyznanie pomocy na wymianę azbestowych pokryć dachowych  do 15 listopada br. Budżet jaki jest przewidziany na wsparcie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest w gospodarstwach rolnych to 325 milionów złotych. Przewidziano 5 naborów tych wniosków - równo po 65 milionów złotych na każdy z nich. A zatem rozpoczęty dziś nabór ma pulę 65 mln zł. 

Kto może składać wniosek o wparcie na wymianę dachu z azbestu?


 W myśl obowiązujących przepisów, o taką pomoc będzie mógł się ubiegać:

rolnik, który podlega ubezpieczeniu społecznemu w KRUS,
- osoba fizyczna, 
której przyznano dopłaty bezpośrednie co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o pomoc. 
- właściciel lub współwłaściciel budynku, na którym będzie wymieniany dach z azbestu,
- posiadacz numeru identyfikacyjnego producentów w systemie ARiMR.
- osoba pełnoletnia,

Jaki limit obowiązuje każdego wnioskodawcę?


Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego z ARiMR jest wymiana dachu na całym budynku, ale obowiązuje limit na jednego wnioskodawcę wynosi 500 metrów kwadratowych,  a stawka pomocy to 40 zł/m2. Należy pamiętać, że prace związane z wymianą nie mają trwać dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy i nie później niż do końca 2025 roku. Oznacza to, że jeden wnioskodawca może otrzymać maksymalnie 20 tys. zł dotacji.

Jak wygląda procedura ubiegania się o wymianę pokryć dachowych z azbestu?


Procedura ubiegani asie o wsparcie na wymianę dachów z azbestu jest dosyć złożona. Jej schemat odzwierceidlają poniższe rysunki udostępnione przez resort klimatu i środowiska.


Kiedy ARiMR planuje kolejne nabory wniosków na wymianę azbestowych dachów?

Obecnie nie są jeszcze znane kolejne terminy składania wniosków o przyznanie tego wsparcia w ARiMR. Wiadomo jedynie, że będą jeszcze 4 nabory z limitem wsparcia po 645 mln zł. O terminie naboru wniosków będzie informować Agencja z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.


bcz,kp


fot. i grafiki: gov.pl
Karol Pomeranek
Autor Artykułu:Karol Pomeranek
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
19. kwiecień 2024 08:41