StoryEditor

Wystarczy kosić trawę, żeby być uznanym za rolnika aktywnego i brać dopłaty?

W taki sposób zaprojektowano przepisy dot. płatności bezpośrednich, by wsparcie nie przysługiwało podmiotom niebędącym rolnikami. Resort rolnictwa odpowiedział właśnie na pytania Rzecznika Praw Obywatelskich i wyjaśnił, jaka w rozumieniu aktualnych zapisów jest definicja „rolnika aktywnego zawodowo”.
25.11.2022., 13:11h
W artykule „Rolnik aktywny, czyli kto? Rzecznik Praw Obywatelskich pyta ministra rolnictwa o definicję” pisaliśmy o wątpliwościach rzecznika praw obywatelskich w sprawie definicji aktywnego rolnika. Ten przywołał stanowisko Krajowej Rady Izb Rolniczych wyrażone podczas październikowej konferencji „Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027”: 

W ocenie samorządu rolniczego, przyjęta w polskim Planie Strategicznym definicja aktywnego rolnika nie wyklucza ze wsparcia osób nieprowadzących de facto działalności rolniczej

Definicja aktywnego rolnika obowiązkowe dla państw UE 

Teraz do pytań prof. Marcina Wiącka odniósł się wiceminister rolnictwa Krzysztof Ciecióra, który przypomniał, że od 2023 r. stosowanie definicji aktywnego rolnika jest obowiązkowe dla państw członkowskich UE. 

W celu zapewnienia wspólnego podejścia, na poziomie unijnym została ustanowiona ramowa, zawierająca najważniejsze elementy, definicja „rolnika aktywnego zawodowo”. Niemniej jednak, państwa członkowskie w swoich planach strategicznych WPR są zobowiązane, na podstawie obiektywnych warunków (takich jak: badanie dochodów, nakłady pracy w go...
Pozostało 82% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 19,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
29. maj 2024 15:15