Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Zakaz przekształcania i orania trwałych użytków zielonych należących do Natura 2000

Obrazek

Będzie zakaz przekształcania lub orania trwałych użytków zielonych uznanych za wrażliwe środowiskowo w ramach normy GAEC 9. Rząd zaczyna wprowadzać szczegóły nowej unijnej polityki rolnej. Kiedy rozporządzenie wchodzi w życie?

wk4 lutego 2023, 16:00
Ministerstwo rolnictwa przygotowało projekt rozporządzenia „W sprawie trwałych użytków zielonych wrażliwych pod względem środowiskowym”. Obowiązek uchwalenia takich przepisów wynika z procedowanej właśnie przez Sejm ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Zielony Ład w praktyce - zakaz zaorywania lub przekształcania

Regulacje zawarte w projektowanym rozporządzeniu wynikają z potrzeby wdrożenia przepisów w zakresie normy GAEC 9, mówiącej o zakazie przekształcania lub orania trwałych użytków zielonych wyznaczonych jako trwałe użytki zielone wrażliwe pod względem środowiskowym na obszarach należących do sieci Natura 2000. Załącznikiem do rozporządzenia jest długa lista zaktualizowanych obszarów chronionych, przez wskazanie poszczególnych numerów działek ewidencyjnych, na których się znajdują.


Czytaj także: Zielony Ład a torfowiska w Polsce. Ponad 165 mln złotych na 120 tys. ha terenów podmokłych

- Na wskazanych w projektowanym rozporządzeniu trwałych użytkach zielonych wrażliwych pod względem środowiskowym obowiązywać będzie zakaz zaorywania lub przekształcania. Pod pojęciem zakazu przekształcania rozumie się m.in. zaorywanie, zamianę na inne użytki rolne, zalesianie, zabudowę lub eksploatację torfu i kruszyw – napisano w uzasadnieniu rozporządzenia.

Jak było do tej pory? Kiedy rozporządzenie ma wejść w życie?

Trwałe użytki zielone wrażliwe pod względem środowiskowym objęte zakazem zaorywania lub przekształcania wyznaczane będą po raz kolejny. Obszary wyznaczone projektowanym rozporządzeniem położone są na obszarach Natura 2000, na których obowiązują już wymogi dotyczące ekstensywnego użytkowania oraz zachowania siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków stanowiących przedmiot ochrony.
W dotychczasowym stanie prawnym materia objęta projektem procedowanego rozporządzenia była regulowana przepisami unijnego rozporządzenia, zgodnie z którym za trwałe użytki zielone wrażliwe pod względem środowiskowym należało rozumieć trwałe użytki zielone wartościowe pod względem środowiskowym, które wymagają ochrony, ze względu na swoje walory i korzyści dla różnorodności biologicznej. Był to komponent płatności bezpośrednich – płatność z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, zwany „płatnością za zazielenienie”. Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem 15 marca 2023 r.


wk
fot. envato.elements


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)