StoryEditor

Związki zawodowe ARiMR grożą pozwem zbiorowym! Pracownicy zarabiają 2/3 średniej stawki w budżetówce

Związki zawodowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa domagają się zwiększenia budżetu na płace o 150 mln zł. Inaczej nie widzą możliwości zakończenia sporu zbiorowego w Agencji i twierdzą, że terminowa wypłata dotacji może być zagrożona z powodu odchodzenia pracowników. 
05.11.2022., 12:11h
Związki zawodowe w ARiMR od marca 2021 r. są w sporze zbiorowym z pracodawcą. Przedstawiły wtedy żądania dotyczące zwiększenia wynagrodzeń pracowników Agencji łącznie o 2 000 zł brutto. Postulaty te zostały opracowane na koniec 2020 roku i uwzględniały realny spadek wynagrodzeń pracowników od roku 2005. Inflacja wynosiła wówczas 3,4%
– Niestety do dziś nie udało się zakończyć sporu zbiorowego głównie z powodu niespełnienia żądań płacowych. Inflacja w roku 2021 wyniosła już 5,1% a w roku 2022 wynosi już ponad 17%. To powoduje, że nawet całkowita realizacja postulatów nie zlikwiduje problemów z wynagrodzeniami w ARiMR – czytamy stanowisku NSZZ „Solidarność” Pracowników ARiMR w sprawie budżetu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rok 2023. 

„Średnie wynagrodzenie pracownika ARiMR to 4 818 zł brutto” 

W roku 2022 pracownicy Agencji otrzymali podwyżkę w wysokości 700 zł brutto na pracownika. Stanowi to zaledwie postulatów sporu zbiorowego. Związki zawodowe podkreślają, że gdyby nie te środki to wielu pracowników nie miałoby za co dojeżdżać od marca do pracy. 

Po ich wprowadzeniu średnie wynagrodzenie pracownika ARiMR to 4 818 zł brutto. Podczas gdy według GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sferze budżetowej to 7 148,41 zł. Pracownik Agencji zarabia ⅔ średniego wynagrodzenia w sferze budżetowej, czyli 2 330 zł mniej.

Sytuacja jest jeszcze gorsza. 70% pracowników w ARiMR zarabia poniżej średniej na swoim stanowisku pracy. Mediana wynagrodzeń w Agencji jest niższa od średniej i wynosi 4 656 zł.

„Wzrasta liczba programów w ARiMR bez wzrostu etatyzacji”

Związki zawodowe podkreślają, że ARiMR jest największą agencją płatniczą w Unii Europejskiej. W roku 2021 pracownicy Agencji wypłacili 25,8 mld zł pomocy finansowej dla Polskiej Wsi. Pracownik ARiMR obsługuje średnio wnioski o wartości 2,24 mln zł, za mniej niż  58 000 zł brutto rocznie. 

– Jednocześnie od lat wzrasta liczba programów, które obsługuje Agencja. Dzieje się tak bez wzrostu etatyzacji. Pracownicy wykonują więc coraz większą pracę. Zauważamy też liczne odejścia doświadczonych pracowników. Wszystko to może spowodować opóźnienia wypłaty środków. Pracujemy w warunkach ciągłych zmian przepisów. Przekłada się to na niejasne procedury oraz problemy z aplikacjami. Pracujemy pod ciągłą presją czasu wypłaty 100% płatności w ustawowym terminie, często przed terminem – napisało do posłów NSZZ „Solidarność” Pracowników ARiMR

„Zwiększenie budżetu wynagrodzeń ARiMR na rok 2023 o dodatkowe 150 mln zł”

Zdaniem związkowców jedyną możliwością zakończenia sporu zbiorowego i częściowego zapobieżenia odchodzeniu pracowników jest zwiększenie budżetu wynagrodzeń ARiMR na rok 2023 o dodatkowe 150 mln zł. Umożliwi to podwyższenie wynagrodzeń średnio o 800 zł brutto na osobę. 

wk
Fot.: Czekała
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
23. luty 2024 08:41