StoryEditor

Będą zmiany w obowiązkowych umowach

Rząd planuje gruntownie zmienić ustawę wprowadzająca obowiązek zawierania umów pisemnych na nabywanie produktów rolnych. Ustawa ma być mniej restrykcyjna. To efekt protestów ze strony wielu organizacji rolniczych.
30.06.2017., 12:06h
Przepisy o karach pieniężnych za nabycie produktów rolnych bez pisemnej umowy obowiązują od 11 lutego. Nie obowiązują one tylko w przypadku sprzedaży w ramach tzw. sprzedaży bezpośredniej lub przez grupy producenckie lub zrzeszenia organizacji takich producentów od pierwszego nabywcy. Mimo krótkiego czasu obowiązywania przepisów wywołują one wiele kontrowersji. - Docierają do nas sygnały o potrzebie zmiany w tej ustawie. A ponieważ wsłuchujemy się w głos wsi, przygotowujemy się  więc złagodzenia skutków restrykcyjnych tej ustawy – powiedział wiceminister rolnictwa Zbigniew Babalski.

Zawężenie ilości produktów


Rząd planuje zawęzić ilość produktów, co do których wymagana jest umowa z obecnych 24 do 15 i będą to:
 • zboża
 • buraki cukrowe
 • mleko surowe
 • chmiel
 • len i konopie
 • owoce i warzywa
 • tytoń
 • wołowina i cielęcina
 • wieprzowina
 • baranina i kozina
 • jaja
 • drób

Definicja rolnika


Druga zmiana to doprecyzowanie definicji rolnika. - Pisemna umowa będzie wymagana, gdy jedną ze stron będzie rolnik, którego gospodarstwo rolne jest położne na terytorium Polski – wyjaśniał w Senacie wiceminister Babalski.

Nie tylko sprzedaż bezpośrednia


Obecnie przepisy wyłączają z zakresu obowiązywania umów pisemnych tylko sprzedaż bezpośrednią, która odnosi się do produktów pochodzenia zwierzęcego w niewielkich ilościach. Resort rolnictwa proponuje, aby umowy pisemne nie obwiązywały również w przypadku niewielkich ilości produktów roślinnych oraz rolniczego handlu detalicznego.   

Ułatwienia dla zorganizowanych


Kolejna propozycja to wyłączenie z przepisów rolników będących członkami spółdzielni, grup producenckich, wstępnie uznanych i uznanych grup producentów owoców i warzyw oraz organizacji producentów pod warunkiem, że sprzedaje on do tej grupy lub organizacji. 

Inne zmiany


Resort rolnictwa chce również dopuścić umowy w formie dokumentowej lub elektronicznej oraz wprowadzić obowiązek przechowywania umów przez dwa lata.  – Planujemy także zróżnicować wysokości kar za brak umowy lub umowę wadliwą  – zapowiedział wiceminister Babalski. 

Dyskusja w senacie


Podczas dyskusji na posiedzeniu senackiej komisji rolnictwa przedstawiciele organizacji mleczarskich uwagę na skomplikowane przepisy oraz zbyt wysokie kary, które przewiduje ustawa. - Boleję, że kary nie zostały zmniejszone, one są za wysokie i to jest opinia całego mojego środowiska - powiedział Waldemar Broś prezes Krajowego Związku Spółdzielni Rolniczych, który jednocześnie dodał: - Proszę o długie vacatio legis, aby spółdzielnie zdążyły ze zmianami swoich statutów. Nie wyobrażam sobie innego załatwienia sprawy.

Przedstawiciel resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że wprowadzane przepisy od dawna były oczekiwane przez rolników. - Chcieliśmy wzmocnić pozycję producenta rolnego. Takie postulaty były  zgłaszane od wielu lat. Obecne zmiany wychodzą na wprost postulatów strony społecznej  – powiedział Waldemar Sochaczewski dyrektor Departamentu Rynków Rolnych w MRiRW.
 

Donos na stronach ARR


Szef spółdzielczości mleczarskiej zwrócił się także z apelem do resoru rolnictwa. - Proszę też zdjąć ten wzór donosu, który wisi na stronach internetowych Agencji Rynku Rolnego. Poszło o wzór dokumentu zatytułowanego „Zawiadomienie o podejrzeniu naruszenia przepisów dotyczących obowiązku stosowania pisemnych umów na dostarczanie produktów rolnych”, który można ściągnąć ze stron ARR.  – Z tym wzorem donosu podzielam te zdanie i podejmę interwencję w tej sprawie - obiecał wiceminister Babalski.    wk
Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
19. maj 2024 20:15