StoryEditor

Rząd przeznaczy więcej funduszy na tworzenie żłobków!

Nowe żłobki w Polsce są bardzo potrzebne! Dlatego w programie Aktywny Maluch rząd zaproponował nowy budżet. Dzięki temu będzie więcej funduszy do rozdysponowania w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki dla dzieci!
21.06.2024., 10:00h

Spis treści:

Maluch+

Aktywny Maluch – więcej pieniędzy na żłobki

Aktywny Maluch – terminy

Co z gminami, które już uzyskały dofinansowanie?

Aktywny maluch – do kogo jest skierowany?

Program Aktywny Maluch zastąpił projekt Maluch+. Zwiększono jego budżet – z 5,5 mld zł do 6,5 mld zł. Wszystko po to, aby w Polsce powstało więcej żłobków. 4. tura naboru ciągłego wniosków potrwa do końca czerwca br. Program skierowany jest do gmin, ale nie tylko. Wnioski mogą składać podmioty, które, zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, mogą tworzyć i prowadzić miejsca opieki nad maluchami.

Maluch+

To program mający swój początek w 2023 roku. Celem było tworzenie nowych żłobków i klubów dziecięcych oraz miejsc opieki u dziennych opiekunów. Program z założenia ma zakończyć się w 2029 roku. Wówczas zaplanowano 5,5 mld złotych ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS), z Krajowego Planu Odbudowy i Odporności (KPO) oraz budżetu państwa, aby wspierać powstawanie tych niezwykle potrzebnych instytucji. Szacowano, że dzięki akcji w naszym kraju otworzy się ok. 102 tys. nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi.

Aktywny Maluch – więcej pieniędzy na żłobki

Program musiał przejść odświeżenie, aby mógł pasować do realnych potrzeb osób zakładających żłobki. Nowy kształt projektu Aktywny Maluch 2022-2029 zmienił nie tylko nazwę, ale także wysokość budżetu – obecnie jest to aż 6,5 mld zł. Zwiększona została wysokość dofinansowania na tworzenie miejsc opieki dla jednostek samorządu terytorialnego do 57 528 zł bez VAT na 1. miejsce opieki.

Białe plamy – czym są?

W Polsce wciąż brakuje miejsc opieki dla maluchów, co ma negatywny wpływ nie tylko na demografię, ale także na poziom życia młodych rodziców. Ta sytuacja to bariera w rozwoju zawodowym matek, które są rozdarte między rodzicielstwem a karierą. Instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 są ulokowane na terenie 1 421 gmin – jest to 57 procent gmin w naszym kraju. Pozostała część to gminy będące tzw. białymi plamami – bez tych niezbędnych instytucji. Rząd zachęca do skorzystania z programu zwłaszcza gminy, w których brakuje żłobków dla maluchów.

Aktywny Maluch – terminy

Do końca czerwca tego roku można wnioskować w czwartej turze naborów, rozstrzygnięcie nastąpi w końcu lipca br. Natomiast wnioskowanie w ramach naboru ciągłego do programu Aktywny Maluch możliwe będzie do 2025 r., ale do wyczerpania środków lub osiągnięcia wskaźników określonych w programie.

Przeczytaj także: Wyższe wynagrodzenie dla pracowników żłobków!

W kwietniowym komunikacie rządowym wskazano, że na ten czas do rozdysponowania pozostało 907 611 783,56 zł na tworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki (łącznie ze środków KPO i FERS). Liczba miejsc, na które zawarto umowy w ramach programu, wynosi 42 831.– Od czwartej tury naboru ciągłego, podmiot zamierzający uczestniczyć w programie może aplikować o środki na dofinansowanie planowanej inwestycji utworzenia nowych miejsc opieki – tj. miejsca te mogą zostać wpisane do rejestru/wykazu najwcześniej w dniu ogłoszenia przez Ministra wyników dla danej tury naboru. Nowa kwota jednostkowa środków KPO dla gmin została uwzględniona w ramach wszczętego ponownie naboru ciągłego wniosków – czytamy na gov.pl.

image
Więcej pieniędzy na tworzenie żłobków!
FOTO: Envato Elements

Co z gminami, które już uzyskały dofinansowanie?

Gminy, które skorzystały z programu od 19 stycznia 2023 roku na dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki ze środków KPO w oparciu o kwotę dofinansowania wynoszącą 35 862 zł bez VAT, mogą ubiegać się o zwiększenie środków.

Aktywny maluch – do kogo jest skierowany?

Adresatami są:

  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego:

        – osoby fizyczne, w tym pracodawcy oraz podmioty współpracujące z pracodawcami,

        – osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy i współpracujące z nimi podmioty,

        – instytucje publiczne oraz współpracujące z nimi podmioty, prowadzące lub zamierzające prowadzić w latach 2023–2029 instytucje opieki dla dzieci w wieku do lat 3,

Chodzi o podmioty, które nie są wykluczone z dofinansowania na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535 z późn. zm.).

Źródło: gov.pl

Fot. envato elements

Angelika Drygas
Autor Artykułu:Angelika Drygas
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
21. lipiec 2024 00:31