StoryEditor

Gorsza opłacalność produkcji świń. Kto dyktuje ceny tuczników w UE?

Rosnąca podaż świń będzie sprzyjać spadkowi cen na rynku trzody chlewnej, prognozują analitycy rynkowi Credit Agricole. Kiedy według ekspertów nastąpi odbicie cenowe?
11.06.2024., 15:17h

Agro Mapa o prognozach produkcji świń

Podtrzymujemy naszą oceną, zgodnie z którą w III kw. 2023 r. minęliśmy punkt zwrotny na rynku trzody chlewnej. Oczekujemy, że kolejne kwartały, po uwzględnieniu czynników sezonowych, przyniosą dalszy spadek cen skupu wspierany przez stopniową odbudowę pogłowia świń w UE ze względu na wysoką opłacalność produkcji – napisali eksperci banku Credit Agricole w najnowszej „Agro Mapie”.  

Wysoka opłacalność produkcji wynika przede wszystkim ze znaczącego spadku cen pasz. Jednocześnie Credit Agricole podtrzymała ocenę, zgodnie z którą dołek cenowy na rynku trzody chlewnej zostanie osiągnięty w I kw. 2025 r., a następnie ceny zaczną stopniowo rosnąć, czemu sprzyjać będzie oczekiwane ożywienie popytu wspierane przez zwiększenie siły nabywczej gospodarstw domowych.

Głównymi czynnikami ryzyka dla tego scenariusza są dalsze rozprzestrzenianie się ASF w Europie, a także tempo odbudowy pogłowia trzody chlewnej w UE.

Opłacalność produkcji trzody chlewnej obniżyła się, choć pozostaje wysoka

Cena skupu żywca wyniosła w kwietniu 7,62 zł/kg (-17,1% r/r), a cena pasz dla świń 1,81 zł/kg (-11,1% r/r). W rezultacie relacja cen żywiec/pasza ukształtowała się w kwietniu na poziomie 4,20 wobec 4,51 przed rokiem, wskazując na pogorszenie opłacalności produkcji. Po uwzględnieniu czynników globalnych oraz krajowych Credit Agricole prognozuje, że cena skupu żywca wieprzowego w Polsce wyniesie:

  • ok. 6,00 zł/kg na koniec 2024 r.,
  • 7,10 zł/kg na koniec 2025 r

Kto dyktuje ceny na unijnym rynku trzody chlewnej?

Analitycy banku Credit Agricole przyjrzeli się także bliżej rynkowi trzody chlewnej pod kątem zasad ustalania cen na tym rynku. Przypomnieli, że ze względu na wysoki udział w unijnym rynku, przez ostatnie lata to Niemcy były traktowane jako punkt odniesienia, a także prognostyk przyszłych zmian cenowych na innych rynkach. Warto jednak zauważyć, że przez ostatnie lata doszło do znaczących zmian na unijnym rynku trzody chlewnej, w tym istotnego spadku udziału Niemiec zarówno w unijnym pogłowiu świń, jak i produkcji wieprzowiny. Czy więc Niemcy nadal odgrywają kluczową rolę w procesie ustalania cen na unijnym rynku trzody chlewnej?

image

ASF w zakładzie Tönnies Weissenfels!

Hiszpania przegoniła Niemcy!

W ostatnich latach doszło do zmiany lidera na unijnym rynku trzody chlewnej. Hiszpania wyprzedziła Niemcy i obecnie zajmuje pierwsze miejsce zarówno pod względem pogłowia świń, jak i produkcji mięsa wieprzowego. Złożyły się na to dwa główne czynniki.

Z jednej strony obserwowany jest pogłębiający się spadek konkurencyjności niemieckiego sektora trzody chlewnej znajdujący odzwierciedlenie w wycofywaniu się rolników z produkcji świń i spadku ich całkowitego pogłowia. Problem ten został dodatkowo nasilony przez pojawienie się ASF w Niemczech we wrześniu 2020 r., które doprowadziło do zamknięcia przed Niemcami ważnych rynków zbytu spoza UE.

Z drugiej strony Hiszpania, po tym jak w latach 90. zwalczyła ASF poprzez wzrost koncentracji produkcji trzody chlewnej i jej profesjonalizację, w ostatnich dekadach ujawniła silne przewagi konkurencyjne w produkcji świń na tle innych krajów UE.

Ponadto, z uwagi na pojawienie się ASF w Polsce, a później w Niemczech, istotnie zwiększył się udział Hiszpanii w unijnym eksporcie na perspektywiczne rynki pozaunijne. W 2014 r. udział rynków pozaunijnych w hiszpańskim eksporcie wieprzowiny wynosił 42% podczas gdy w 2023 r. ukształtował się na poziomie 63%.

Co ustalili eksperci Credit Agricole?

Eksperci Credit Agricole przeprowadzili badania, w wyniku których stwierdzili, że mimo postępującego spadku znaczenia Niemiec w unijnym rynku trzody chlewnej, ceny w tym kraju nadal pozostają punktem odniesienia dla innych głównych producentów wieprzowiny w UE, w tym Polski.

W ostatnich latach istotnie wzrosło jednak znaczenie Hiszpanii w procesie cenotwórczym na unijnym rynku, która stała się początkowym ogniwem ustalania cen, co można łączyć z silnym wzrostem produkcji wieprzowiny w tym kraju, jak również jego wysoką ekspozycją na rynki pozaunijne, w szczególności Chiny.

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
21. czerwiec 2024 17:56