StoryEditor

Krajowa Rada Wieprzowiny o ASF na spotkaniu w Ministerstwie Rolnictwa

Przedstawiciele Krajowej Rady Wieprzowiny spotkali się z Głównym Lekarzem Weterynarii oraz przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi celem omówienia kluczowych problemów walki z ASF.
12.06.2024., 11:57h

Jak wyjaśnił na początku spotkania Janusz Terka z Solidarności Rolników Indywidualnych, członek Krajowej Rady Wieprzowiny (KRW), celem było omówienie kluczowych punktów strategii rozwoju branży trzody chlewnej oraz działań związanych ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie Polski. Analizę i ocenę sytuacji polskiej branży wieprzowej w związku z walką z afrykańskim pomorem świń przedstawił Maciej Perzyna, lekarz weterynarii a także pracownik naukowy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i zarazem członek Krajowej Rady Wieprzowiny. Zwrócił uwagę, że w Polsce eliminacja dzików nie jest prowadzona w sposób spójny, co znacznie osłabia skuteczność działań prewencyjnych, także tam, gdzie ogniska ASF nie ma.

Szukanie truchła i fotopułapki

Z kolei Andrzej Kabat z Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "POLSUS", członek Krajowej Rady Wieprzowiny, przedstawił działania, na które należy zwrócić szczególną uwagę, aby walka z ASF była skuteczna. Podkreślił, że wprowadzenie okresu ochronnego dla macior oraz pomysł zniesienia noktowizji jest bardzo poważnym błędem. By zapewnić skuteczność polowań, które są zgłoszone i legalne, należy karać wszelkie próby ich blokowania. W imieniu Rady zaproponował, by wprowadzić rodzaj wynagrodzenia dla tych, którzy znajdą truchło dzika. W zakresie inwentaryzacji dzików wskazał na wysoką skuteczność fotopułapek oraz wykorzystywanie psów. Podkreślił, że bardzo ważny jest właściwy przekaz medialny o wirusie ASF dla turystów i osób odwiedzających lasy. W przypadku małych gospodarstw wskazał na konieczność stałego monitoringu jak i też badanie raz w roku krwi u świń na obecność wirusa ASF.

Trudne rozmowy na poziomie unijnym

Doktor Krzysztof Jażdżewski, Główny Lekarz Weterynarii, odnosząc się do przedstawionych propozycji powiedział, że są one warte przemyślenia. Podkreślił, że Inspekcja Weterynaryjna w walce z afrykańskim pomorem świń stosuje prawo polskie jak i unijne rozporządzenia. W tym drugim przypadku zmiana aktu unijnego nie jest łatwa, bowiem wymaga zgody pozostałych państw członkowskich. Jak podkreślił strona polska przekonuje do swoich propozycji państwa członkowskie, choć te rozmowy nie są łatwe.

Podczas spotkania padła propozycja reaktywacji Międzyresortowego Zespołu ds. Walki z ASF, którego zadaniem będzie opracowywanie i wdrażanie niezbędnych rozwiązań w celu efektywnego zwalczania tej choroby. W ocenie przedstawicieli Krajowej Rady Wieprzowiny taki organ jest konieczny, bo decyzje dotyczące zwalczania ASF dotyczą kilku ministerstw, a nie tylko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obie strony podkreśliły, że będą kontynuować dalszą merytoryczną współpracę.

Źródło: KRW

Anna Kurek
Autor Artykułu:Anna Kurek

redaktor „top agrar Polska”, zootechnik, specjalistka w zakresie hodowli trzody chlewnej.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
21. lipiec 2024 04:37