StoryEditor

Spotkanie #KRW - Krajowej Rady Wieprzowiny z ministrem Siekierskim

Krajowa Rada Wieprzowiny po spotkaniu z ministrem Siekierskim informuje, że decyzja o przedmiocie i zasadach współpracy pomiędzy MRiRW oraz KRW będzie podjęta w ciągu najbliższego tygodnia, tak aby jak najszybciej rozpocząć pracę nad przygotowaniem strategii odbudowy sektora trzody chlewnej w Polsce.
31.01.2024., 09:51h

W poniedziałek w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiciele Krajowej Rady Wieprzowiny (KRW) spotkali się z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Czesławem Siekierskim. Stronę społeczną reprezentowali przedstawiciele kluczowych organizacji oraz rolnicy indywidualni m.in. Janusz Terka (Solidarność RI), Aleksander Dargiewicz (POLPIG), Bartosz Czarniak (POLSUS), Natalia Włodarska (UPEMI), Bogusław Prałat (PZNPŚ), Damian Kacprzak (PZNPŚ), Witold Choiński (Polskie Mięso), Maciej Perzyna (przedstawiciel nauki) oraz doradcy Bogusław Kołodziejczyk, Jacek Wlaźniak. To długo  wyczekiwane przez branżę spotkanie. O jego wysokiej randze świadczy fakt, że poza ministrem rolnictwa w spotkaniu wzięli udział sekretarze stanu Jacek Czerniak i Michał Kołodziejczak, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywnościowego i Weterynarii Monika Wilińska i inni przedstawiciele resortu.

image

KRW MRiRW

FOTO:

Przedstawiciele KRW, świadomi warunków koniecznych dla powodzenia strategii, zwrócili się do ministra z prośbą o powołanie stałego zespołu KRW/MRiRW ds. rozwoju trzody chlewnej. Bez oddelegowania do prac nad nią osób umocowanych i kompetentnych po stronie MRiRW, które będą zaangażowane i zdolne do współpracy ze stroną społeczną - beneficjentem zmian, dźwignięcie z zapaści sektora trzody chlewnej będzie bardzo trudne, o ile nie niemożliwe. Krajowa Rada Wieprzowiny ma pełną świadomość, że część rozwiązań uzależniona jest od innych resortów, a nie wyłącznej współpracy z MRiRW. W opinii KRW konieczne jest, aby zespół ministerialno-społeczny miał możliwość i jednocześnie obowiązek ścisłej i efektywnej współpracy z resortami Klimatu i Środowiska oraz Rozwoju i Technologii, które są kluczowe dla osiągniecia wszystkich, zakładanych przez Krajową Radę Wieprzowiny celów.

image

KRW MRiRW

FOTO:

Minister Czesław Siekierski potwierdził i zapewnił uczestników spotkania, że odbudowa pogłowia świń jest również jego celem. Sekretarz stanu Jacek Czerniak zwrócił uwagę, że spadek krajowej produkcji i opieranie się na imporcie mięsa i samych zwierząt może stać się przysłowiowym gwoździem do trumny dla branży i zagrożeniem dla bezpieczeństwa żywnościowego. Poparł on konieczność etapowej współpracy na wielu płaszczyznach, które zabezpieczą samowystarczalność Polski w produkcji wieprzowiny. Minister Kołodziejczak zwrócił natomiast uwagę na bezpieczeństwo produkcji, które powinno opierać się na wprowadzeniu długoletnich umów między zakładami, a producentami świń. Decyzja o przedmiocie i zasadach współpracy pomiędzy MRiRW oraz KRW będzie podjęta w ciągu najbliższego tygodnia, tak aby jak najszybciej rozpocząć pracę nad przygotowaniem strategii odbudowy sektora trzody chlewnej w Polsce.

Obecnie w Ministerstwie powołany jest zespół ds. odbudowy pogłowia świń, który koordynuje pani dyrektor Monika Wilińska. Warto zaznaczyć, że strona ministerialna nie wyraziła jeszcze jednoznacznej deklaracji co do wsparcia prac nad odbudową branży trzody chlewnej ze stroną społeczną. Czekamy na decyzję MRiRW, aby jak najszybciej można było rozpocząć prace. Czy dla polskiego schabowego przyjdą lepsze czasy? To wszystko zależy od determinacji branży oraz otwartości i efektywności w działaniu MRiRW.

Anna Kurek
Autor Artykułu:Anna Kurek

redaktor „top agrar Polska”, zootechnik, specjalistka w zakresie hodowli trzody chlewnej.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
16. kwiecień 2024 10:46