StoryEditor

Cruiser 70 WS w ochronie rzepaku

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał zezwolenie na wprowadzenie do obrotu środka ochrony roślin Cruiser 70 WS zawierającego substancję czynną tiametoksam z przeznaczeniem do stosowania w uprawie rzepaku ozimego.
13.07.2018., 17:07h
Cruiser 70 WS to środek produkcji spółki Syngenta Crop Protection AG – Konfederacja Szwajacarska zawierający substancję czynną tiametoksam. Przeznaczony jest on do stosowania w uprawie rzepaku ozimego, w celu zwalczania chowacza galasówka, pchełek ziemnych, miniarki kapuścianki, mszycy brzoskwiniowej orz rolnic w okresie od 13 lipca do 1 listopada 2018 roku.

Środek przeznaczony jest do przemysłowego zaprawiania nasion w systemie ESTA. Maksymalna zalecana dawka środka do zaprawiania to 300g/100kg nasion, a maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym to 1 zabieg.

Całkowity areał rzepaku ozimego, na którym przewidywane jest stosowanie środka – do 600 000 ha. Ilość środka ochrony roślin Cruiser 70 WS, która może zostać wprowadzona do obrotu i zastosowana – do 5 000 kg.

Po wykonaniu zabiegów z użyciem środka ochrony roślin Cruiser 70 WS Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych zobowiązane jest do przedstawienia w terminie do dnia 31.03.2019 r. sprawozdania z wykonanych zabiegów, ze wskazaniem informacji nt. zużytego środka ochrony roślin, areału na którym zostały wysiane zaprawione nasiona, skuteczności zabiegu oraz wszelkich zaobserwowanych ewentualnych negatywnych w skutkach dla zdrowia człowieka, zwierząt i środowiska wynikających z zastosowania środka.

Etykieta środka ochrony roślin Cruiser 70 WS
Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
02. marzec 2024 07:43