StoryEditor

Na budziejewskich poletkach Chemirolu

 Wprawdzie frekwencja w piątek 27. czerwca na Dniach Pola firmy Chemirol, które już tradycyjnie odbywają się w Budziejewie (Wielkopolska), była mniejsza niż w poprzednich latach, ale za to organizatorzy zrekompensowali to z nawiązką ciekawymi doświadczeniami poletkowymi.
30.06.2014., 12:06h

Na uwagę zasługiwały szczególnie doświadczenia z różnymi programami ochrony fungicydowej w pszenicy. W tym roku do doświadczeń wybrano polską odmianę Tonacja, która jest bardzo podatna na porażenie przez choroby.

– Ten rok jest rokiem silnej presji chorób, zwłaszcza widoczne jest silne porażenie pszenic przez septoriozy. Z tego też względu w dużej mierze dobrze sprawdziły się wszystkie te programy ochrony, które w T2 miały karboksyamidy – mówi dr Zuzanna Sawinska z UP w Poznaniu.

Na poletkach rzepaczanych z kolei można było zaobserwować m.in. efekty zastosowania różnej strategii nawozowej. W terminie jesiennym, tj. przed siewem rzepaku – 22.08.2013 r., analizowano zastosowanie m.in. fosforanu amonu (200 kg/ha), fosforanu amonu (200 kg/ha) z Korn Kali (500 kg/ha), Suprofosu 5-10-25 (300 kg/ha) i braku nawożenia jesiennego. Natomiast w terminie wiosennym analizowano warianty bez dawki wiosennej N, wczesnej dawki N (26.02.2014 r.) i opóźnionej aplikacji tego składnika (18.03.2014 r.). Dodatkowa w terminie wiosennym można było obserwowaćefekty podania różnych nawozów, jak np. CAN Yara 27 N (350 kg/ha), saletry amonowej (300 kg/ha) czy mieszaniny Korn Kali 40K 8Mg 3Na (200 kg/ha) z Kizerytem (150 kg/ha) i saletrą amonową (300 kg/ha).

 mw

Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
23. kwiecień 2024 04:04