StoryEditor

Bez wyższej emerytury

Pytanie: Prowadzimy z mężem gospodarstwo rolne. Oprócz tego mąż prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, ale pozostaje ubezpieczony w KRUS i opłaca podwójną składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Ja pracuję i jestem ubezpieczona w ZUS. Chciałabym zapytać, czy mogłabym dodatkowo opłacać składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w KRUS, aby moja emerytura w przyszłości była wyższa oraz czy emerytura rolnicza męża będzie wyższa z uwagi na opłacanie składki − jak już wspomniałam w podwójnej wysokości.
02.06.2018., 09:06h
Odpowiedź: Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników (DzU z 2017 r., poz. 2336 ze zm.), ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu podlega z mocy ustawy (obowiązkowo) rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny, jeżeli ten rolnik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Pani podlega ubezpieczeniu z tytułu zatrudnienia w ZUS, wobec czego jest wyłączona z ubezpieczenia emerytalno-rentowego z mocy ustawy. Nie może być także objęta ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na wniosek, czyli dobrowolnie z racji podlegania innemu ubezpieczeniu społecznemu. Może być pani objęta ubezpieczeniem wypadkowym chorobowym i macierzyńskim na wniosek (dobrowolnie), wyłącznie w zakresie ograniczonym co do jednorazowego odszkodowania. Natomiast ww. ustawa na dzień dzisiejszy nie przewiduje wyższej wysokości emerytury  rolniczej dla ubezpieczonych rolników (domowników) z tytułu opłacania składki emerytalno- rentowej w podwójnej wysokości.
Pozostało 10% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 19,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
13. czerwiec 2024 16:00