StoryEditor

Czy możliwa jest kontrola środowiska na prywatnej posesji?

Pytanie: Czy pracownicy inspekcji ochrony środowiska mogą wejść na teren prywatnej posesji w celu kontroli zanieczyszczenia ziemi, np. olejami silnikowymi?
10.04.2020., 17:04h
Odpowiedź: Uprawnienia kontrolerów inspekcji ochrony środowiska regulują przepisy ustawy z 20 lipca 1990 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, której zadaniem jest, m.in. kontrola przestrzegania przepisów regulujących ochronę środowiska.

W myśl art. 9 ust. 2 ustawy, inspektor ochrony środowiska ma w szczególności prawo wstępu z niezbędnym sprzętem na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na którym prowadzona jest działalność gospodarcza, do środków transportu; a także wstępu przez całą dobę wraz z niezbędnym sprzętem na teren niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej, w celu przeprowadzenia kontroli. Inspektor ma również prawo przeprowadzania niezbędnych pomiarów lub badań, w tym pobierania próbek, lub wykonywania innych czynności kontrolnych w celu ustalenia na terenie kontrolowanej nieruchomości, w obiekcie lub jego części, stanu środowiska oraz oceny tego stanu w świetle przepisów o ochronie środowiska, a także indywidualnie określonych w decyzjach administracyjnych warunków wykonywania działalności wpływającej na środowisko.

W przypadku osób fizycznych inspektorzy nie mają obowiązku uprzedniego informow...
Pozostało 46% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 16,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
adw. Mikołaj Pomin
Autor Artykułu:adw. Mikołaj PominPrawnik w redakcji "top agrar Polska".
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
28. listopad 2023 08:16