Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Czy rolnik ubezpieczony w KRUS może podjąć dodatkową pracę?

Obrazek

Pytanie: Jestem ubezpieczonym rolnikiem z mocy ustawy w KRUS. Prowadzę gospodarstwo rolne o powierzchni 20 ha przeliczeniowych, nastawione na produkcję roślinną. W sezonie zimowym chciałbym podjąć pracę na umowę zlecenie lub o dzieło i jednocześnie nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników. Czy to możliwe?

18 lutego 2018, 06:00
Odpowiedź: Zgodnie z art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn. Dz. U z 2017, poz.2336), w brzmieniu ustalonym od 31.12.2016r., rolnicy i domownicy podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy (obowiązkowo), pomimo objęcia ich ubezpieczeniem społecznym w ZUS z tytułu wykonywania umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczeniu usług, do których stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz pełnienia funkcji w radzie nadzorczej, podlegają nadal ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie wykonywania ww. umowy, jeżeli przychód osiągany z tytułu umowy w rozliczeniu miesięcznym nie przekracza kwoty równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, ustalonemu na podstawie odrębnych przepisów.

Od 1 stycznia 2018 r. kwota minimalnego wynagrodzenia wynosi 2.100 zł brutto. Wobec powyższego, jeżeli podejmie Pan pracę na umowę zlecenie, aby nadal pozostać w ubezpieczeniu społecznym rolników, osiągany przez Pana przychód w rozliczeniu miesięcznym nie może przekroczyć 2.100 zł. brutto.

Natomiast, jeśli chodzi o umowę o dzieło, której wykonywanie nie rodzi obowiązkowego podlegania ubezpieczeniu w ZUS, tym samym zawarcie tej umowy nie wyłączy Pana z ubezpieczenia społecznego rolników.

Nadmienia się, że rolnik pracujący na umowę zlecenie, może w każdym czasie odstąpić od ubezpieczenia społecznego rolników, składając w KRUS oświadczenie o odstąpieniu od tego ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym to oświadczenie zostało złożone w Kasie. Wtedy będzie podlegał ubezpieczeniu tylko w ZUS.

Ewa Jaworska-Spicak


Fot. Sierszeńska


Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)