StoryEditor

Dłuższy czas na wniosek o zwrot wywłaszczonych nieruchomości

Tarcza antykryzysowa wydłużyła termin składania wniosków o zwrot nieruchomości, które wywłaszczona na rzecz Skarbu Państwa ponad 20 lat temu, lecz okazały się być zbędne na cel wywłaszczenia.
14.05.2020., 13:05h
Za czasów PRL powszechnie wywłaszczane były nieruchomości, argumentując to realizacją celów publicznych. Zabierano ziemię pod budownictwo tzw. uspołecznione, przedsiębiorstwa państwowe, drogi itp. Wypłacano za nie rekompensaty finansowe, ale znacznie poniżej wartości. Na niektórych nieruchomościach nie zrealizowano zamierzonych inwestycji publicznych lub zbudowano co innego. Podstawą wywłaszczenia była decyzja wywłaszczeniowa lub umowa, która w praktyce była przymusowa.

Możliwość ubiegania się o zwrot nieruchomości, która okazała się być zbędna na cel wywłaszczenia zakłada art. 137 ustawy z 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami, która precyzuje, że:

1.    Nieruchomość uznaje się za zbędną na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu, jeżeli:

a) pomimo upływu 7 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, nie rozpoczęto prac związanych z realizacją tego celu albo
b) pomimo upływu 10 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, cel ten nie został zrealizowany.

2.    Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, cel wywłaszczenia został zrealizowany tylko na części wywłaszcz...
Pozostało 61% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 19,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
Andrzej Sawa
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
23. kwiecień 2024 03:49