Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Jakie są koszty geodety przy nabyciu gruntu

Obrazek
Pytanie: Kupując ziemię w akcie notarialnym nabycia nieruchomości oświadczyłem, że granice są mi znane. Okazało się jednak, że granic nie wyznaczono. Czy mogę teraz żądać od sprzedającego sfinansowania geodety?
5 maja 2020, 08:00
Odpowiedź: Oświadczenie zawarte w akcie notarialnym o znajomości granic nieruchomości, w razie jakichkolwiek problemów obciąża nabywcę, bowiem przyjmuje się, że skoro takie oświadczenie złożył, jest ono zgodne z prawdą. Nie może zatem później podnosić zastrzeżeń dotyczących położenia granic. Kupujący ma zatem do wyboru: nie składać takiego oświadczenia lub dokładnie sprawdzić przebieg granic przed zawarcie umowy.

Zwolnienie sprzedającego z odpowiedzialności nie będzie miało miejsca, gdy sprzedający wprowadził w błąd kupującego co do przebiegu granic lub zataił przed kupującym spory dotyczące granic. W takich przypadkach kupujący miałby prawo domagać się od sprzedającego pokrycia szkód z tym związanych, w tym kosztów geodety.

Z zadanego pytania nie wynika, czy sprzedający oświadczał, że granice nieruchomości są ustalone. Gdyby takie oświadczenie złożył, naraziłby się na odpowiedzialność wobec kupującego za wprowadzenie w błąd. Jeżeli jednak takiego oświadczenia nie składał, natomiast kupujący przyznał, że znane mu są granice, trudno będzie sprzedającemu cokolwiek zarzucić. Nie znając jednak wszystkich okoliczności zawarcia umowy oraz jej pełnej treści trudno jednoznacznie orzec, kto zawinił i czy sprzedający byłby zobowiązany zwracać kupującemu koszty geodety.

adwokat Mikołaj PominWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)