StoryEditor

Odszkodowanie od ANR

Pytanie: W 2001 r. sąd ustalił właściciela nieruchomości i nakazał ANR wydanie ziemi właścicielowi. Jednak w trakcie postępowania Agencja sprzedała tę ziemię, nie licząc się z toczącym postępowaniem. Czy można dochodzić odszkodowania?
01.10.2014., 08:10h

Odpowiedź: Nie ulega wątpliwości, że sprzedaż nieruchomości podczas postępowania sądowego o ustalenie jej właściciela uniemożliwiło wykonanie wyroku. W przypadku, gdy informacja o toczącym się postępowaniu nie została ujawniona w księdze wieczystej kupujący może wykazać, że nie wiedział o roszczeniach osób trzecich, zatem skutecznie nabył własność nieruchomości. Przesądzająca o tym jest instytucja rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych, zgodnie z którą rozstrzygający o prawie własności jest niewykreślony wpis w księdze wieczystej. Tym samym nabywca, pomimo toczącego się postępowania skutecznie nabył własność nieruchomości.

Niezależnie do tego, Agencja ponosi odpowiedzialność za sprzedaż gruntu w trakcie trwania postępowania i z tego tytułu winna ponieść konsekwencje. Nie chodzi tylko o odpowiedzialność cywilną (odszkodowawczą), ale również karną – za zatajenie przed notariuszem i nabywcą informacji o sprawie sądowej.

Wracając jednak do odpowiedzialności cywilnej wskazać należy, że Agencja co najmniej odpowiada względem Czytelnika za utratę nieruchomości. Oznacza to, że może on dochodzić od Agencji odszkodowani...

Pozostało 40% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 19,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
25. maj 2024 00:31