StoryEditor

Opłata planistyczna za działki

Pytanie: Dokonałem podziału geodezyjnego mojej nieruchomości rolnej i na część działek otrzymałem decyzję o warunkach zabudowy na domki jednorodzinne. Czy w związku z ich sprzedażą zapłacę opłatę planistyczną?
08.05.2016., 09:05h

Odpowiedź: Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera opłatę planistyczną ustaloną w planie miejscowym, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości, jednak wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Zgodnie z art. 63 ust. 3, jeżeli decyzja o warunkach zabudowy wywołuje skutki, o których mowa w art. 36 tej ustawy, przepisy te stosuje się odpowiednio.

Odpowiednie stosowanie polega na dopuszczalności pobrania opłaty planistycznej przy wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, o ile zostaną spełnione ustawowe warunki dopuszczalności jej pobrania związane z planem miejscowym lub jego zmianą, z dostosowaniem okoliczności zaistnienia tych warunków do wydania decyzji. Oznacza to, że w wypadku wydania wobec nieruchomości decyzji o warunkach zabudowy, wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma obowiązek pobrać opłatę planistyczną, o ile zawarte w decyzji ustalenia skutkują wzrostem wartości nieruchomości, a nieruchomość zostanie zbyta przed upływem 5 lat od dnia obowiązywania decyzji, tj. od dnia, w którym decyzja uzyska walor o...

Pozostało 69% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 19,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
Andrzej Sawa
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
19. kwiecień 2024 01:10