Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Porządek przy posesji – jakie są obowiązki właściciela?

Obrazek

Pan Stefan z woj. małopolskiego pyta jakie obowiązki dot. porządku spoczywają na nim zimą. Jego gospodarstwo położone jest w środku wioski na skrzyżowaniu dróg, co oznacza, że łącznie ma prawie 150 m wzdłuż drogi, z czego blisko 80 m wzdłuż chodnika.

adw. Mikołaj Pomin15 stycznia 2023, 06:00
Moje gospodarstwo położone jest w środku wioski na skrzyżowaniu dróg, co oznacza, że łącznie mam prawie 150 m wzdłuż drogi, z czego blisko 80 m wzdłuż chodnika. Jakie obowiązki spoczywają na mnie zimą? Kto ma odśnieżać chodnik i drogę? Co mi grozi, jeśli nie będę tego robić?
Stefan K. (woj. małopolskie)
Odpowiedź:

Zasady określające obowiązki właścicieli i użytkowników nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku określa przede wszystkim ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (tekst jednolity DzU 2022.2519), a w szczególności art. 5. Zgodnie z zapisem art. 5, ust. 1, punkt 4 właściciele zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych, położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taką drogę uznaje się wydzieloną część drogi publicznej, przeznaczoną do ruchu pieszych, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Ten sam przepis stanowi jednak, że właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia drogi dla pieszych, na której jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych (wtedy obowiązek ten ciąży na zarządcy). Inne obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku może wprowadzać dodatkowo regulamin obowiązujący na terenie gminy.

Odnosząc powyższą regulację do sytuacji Czytelnika, należy stwierdzić, że to na nim ciąży obowiązek usunięcia błota i śniegu z chodnika publicznego, który biegnie wzdłuż jego posesji i bezpośrednio przy jej granicy. Zarządca drogi jest natomiast zobowiązany w powyższym zakresie w stosunku do samej drogi oraz do zabrania tego, co uprzątnął właściciel posesji z chodnika. Gdyby jednak na drodze publicznej nie było chodnika, odpowiedzialność za sprzątanie obciążałaby tylko zarządcę drogi. Uchylanie się od powyższych obowiązków może stanowić wykroczenie, za które grozi kara grzywny do 1 000 zł lub kara nagany (art. 101 Kodeksu wykroczeń).
Fot. Envato elements


Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ten artykuł pochodzi z wydania 01/2023

czytaj więcej

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)