StoryEditor

Prawo pierwokupu a sprzedaż ziemi bratu

Pytanie: Od 2012 r. dzierżawię grunt rolny. Mam zawartą umowę pisemną z datą pewną do 2027 r. Ostatnio wydzierżawiający sprzedał grunt bratu. Czy przysługuje mi prawo pierwokupu?
06.12.2017., 19:12h
Odpowiedź: Najważniejsze regulacje dotyczące prawa pierwokupu zostały zawarte w ustawie z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2196). W myśl art. 3 ustawy, w przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy jej dzierżawcy, jeżeli umowa dzierżawy została zawarta w formie pisemnej i ma datę pewną oraz była wykonywana co najmniej 3 lata, licząc od tej daty, i jednocześnie nabywana nieruchomość wchodzi w skład gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy. Przy braku uprawnionego do pierwokupu lub w przypadku niewykonania przez niego tego prawa, prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Powyższe prawo pierwokupu (na rzecz dzierżawcy, a w następnej kolejności – KOWR) nie znajdzie zastosowania, m.in. w sytuacji, gdy nabywcą nieruchomości rolnej jest osoba bliska zbywcy w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Kluczowym dla niniejszego przypadku jest ustawowe określenie „osoba bliska zbywcy”. Ustawa w tym przypadku odsyła do ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Przez osobę bliską w rozumieniu art. 4 punkt 16 ustawy n...
Pozostało 48% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 19,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
adw. Mikołaj Pomin
Autor Artykułu:adw. Mikołaj PominPrawnik w redakcji "top agrar Polska".
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
24. kwiecień 2024 13:08