StoryEditor

Problem z rentą dla teścia

Pytanie: Na podstawie aktu notarialnego darowizny zobowiązałem się płacić teściowi comiesięczną rentę. Zdarzyło się jednak, że ostatnio płaciłem z opóźnieniem. Teść skierował sprawę do komornika, a ten zajął moje konto bankowe. Co w takiej sytuacji robić?
28.05.2014., 23:05h

Odpowiedź: Niezależnie od tego, czy stroną umowy jest członek rodziny, czy osoba obca zobowiązania winny być dotrzymywane. Dotyczy to również świadczeń rentowych ustanowionych na podstawie aktu notarialnego. W przypadku opóźnienia w ich uiszczaniu, uprawniony (w tym przypadku teść) ma prawo egzekwować przysługującą mu należność w drodze postępowania egzekucyjnego.

Jeżeli należności z tytułu renty dodatkowo zabezpieczone są poprzez poddanie się przez zobowiązanego dobrowolnie egzekucji na podstawie art. 777 kodeksu cywilnego, dochodzenie takiej należności jest dodatkowo ułatwione. Jest tak dlatego, że dobrowolne poddanie się egzekucji pozwala wierzycielowi uzyskać tytuł egzekucyjny (orzeczenie sądu lub akt notarialny będący podstawą egzekucji) bez konieczności przeprowadzania rozpraw sądowych. Nadanie klauzuli wykonalności następuje na podstawie postanowienia sądu wydanego na posiedzeniu niejawnym, bez powiadomienia dłużnika.

W przypadku, gdy komornik dokonał czynności egzekucyjnych i egzekwuje należność, dłużnikowi pozostaje albo spłacenie całego zadłużenia wraz z kosztami egzekucji, albo porozumienie z wierzycielem w sprawie uregulowania długu. W ostateczności możliwe jest również porozumienie z komornikiem i ustalenie sposobu spłaty zadłużenia wraz z kosztami egzekucji.

adw. Mikołaj Pomin
Autor Artykułu:adw. Mikołaj PominPrawnik w redakcji "top agrar Polska".
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
23. luty 2024 23:58