StoryEditor

Renta a działalność gospodarcza

Pytanie: Jestem rolnikiem, mam gospodarstwo, prowadzę też pozarolniczą działalność gospodarczą. Ubezpieczony jestem w KRUS i opłacam składki. Wiosną miałem wypadek przy pracy rolniczej i doznałem urazu oka. Czy w przypadku nabycia prawa do renty rolniczej okresowej będę mógł prowadzić działalność gospodarczą bez zawieszenia lub zmniejszenia tej renty?
11.05.2018., 10:05h
W świetle przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U z 2017 r., poz. 2336) prawo do emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia ulega zawieszeniu na zasadach określonych w przepisach emerytalnych. W takim przypadku nie zawiesza się jednak wypłaty części składkowej emerytury rolniczej lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z FUS (DzU z 2017 r., poz.1383 ze zm.), prawo do renty ulega zawieszeniu lub zmniejszeniu w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia (w ZUS). Za działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego uważa się także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. Dla rencistów prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą za przychód przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

Od 1 marca 2018 r. wysokość miesięcznego przychodu powodująca zmniejszenie lub zawieszenie części uzupełniającej renty wynosi:
  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – 3.161 zł 70 gr.,
  • 130% te...
Pozostało 51% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 19,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
25. luty 2024 06:32