StoryEditor

Waloryzacja emerytur i rent rolnych

Od 1 marca 2014 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2014 r. uległy waloryzacji wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440 z późn. zm.) wynoszącym 101,6%.
13.03.2014., 09:03h

Tym samym kwoty najniższych świadczeń oraz kwoty dodatków zostały podwyższone o 1,6%. I tak do 1 marca br.:

  1. Kwota najniższej emerytury pracowniczej  oraz wysokość rolniczej emerytury podstawowej od 1 marca 2014 r. wynosi 844 zł 45 gr miesięcznie (brutto).
  2. Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2014 r. polega na przemnożeniu kwoty emerytury podstawowej wynoszącej 844 zł 45 gr przez wskaźnik wymiaru ustalony indywidualnie dla każdego świadczenia.
  3. Wysokość renty socjalnej wynosi 709 zł 34 gr, a łączna wysokość renty socjalnej i renty rodzinnej rolniczej od 1 marca 2014 r. nie może przekroczyć kwoty 1.688 zł 90 gr (przy czym rentę socjalną można maksymalnie obniżyć do 84 zł 45 gr).
  4. Wysokość dodatku pielęgnacyjnego (z wyjątkiem  dodatku dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji, który wzrośnie do kwoty 310 zł 14 gr), a także dodatku za tajne nauczanie podlega podwyższeniu do kwoty 206 zł 76 gr.
  5. Wysokość dodatku kompensacyjnego została podwyższona do kwoty 31 zł 01 gr.
  6. Wysokość ryczałtu energetycznego nie ulega zmianie i wynosi nadal  165 zł 71 gr miesięcznie.
  7. Dodatek dla sieroty zupełnej wynosi od dnia 1 marca 2014 r. 388 zł 62 gr.
Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
29. luty 2024 10:48