StoryEditor

Wymiana więźby dachowej stodoły a pozwolenie na budowę

Czy na wymianę więźby dachowej stodoły wymaga się pozwolenia na budowę? Jak przepisy definiują wymianę dachu na budynku gospodarskim?
20.06.2023., 09:06h

Wymiana więźby dachowej na stodole

Czy na wymianę więźby dachowej stodoły wymaga się pozwolenia na budowę?

Roman S. (woj. pomorskie)

Prawo budowlane o wymianie dachu

Artykuł 3 punkt 8 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (teksty jednolity DzU 2023.682) stanowi, że przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych, polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych, niż użyto w stanie pierwotnym.

Zgodnie z powyższym, wymianę więźby dachowej stodoły traktować należy jak remont. Sama stodoła jest obiektem budowlanym, którego budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Artykuł 29 ust. 3 punkt 2 ustawy stanowi jednak, że remont takiego obiektu nie wymaga pozwolenia na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia zamiaru wykonania prac budowlanych. Zgłoszenie, wraz z niezbędną dokumentacją składa się we właściwym starostwie powiatowym, które w uzasadnionych przypadkach, w drodze decyzji (sprzeciw) może nałożyć na inwestora obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę.

Od sprzeciwu przysługuje odwołani...

Pozostało 23% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 19,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
14. kwiecień 2024 18:14