StoryEditor

Wypadek przy agroturystyce

Pytanie: Jestem rolnikiem ubezpieczonym w KRUS z mocy ustawy. Prowadzę gospodarstwo o powierzchni 10 ha przeliczeniowych, a ponadto prowadzę działalność agroturystyczną. Podczas tej działalności uległem ciężkiemu wypadkowi. Oddział regionalny KRUS odmówił mi prawa do jednorazowego odszkodowania, twierdząc, że nie był to wypadek przy pracy rolniczej, a podczas pozarolniczej działalności gospodarczej, z tytułu której ustawa nie przewiduje odszkodowania. Czy słusznie?
11.05.2018., 10:05h
Odpowiedź: Zgodnie z przepisami ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (DzU z 2017 r., poz. 2336), jednorazowe odszkodowanie przysługuje ubezpieczonemu (rolnikowi, domownikowi), który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej. Przepisy ustawy nie przewidują prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku zaistniałego podczas prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Tak więc decyzja oddziału regionalnego KRUS jest prawidłowa. Może pan natomiast ubiegać się o rentę rolniczą, ale z ogólnego stanu zdrowia, a nie z tytułu zaistniałego wypadku. Oczywiście, organ rentowy KRUS zbada, czy spełnia pan warunki wymagane do renty rolniczej określone w ustawie, tj. czy legitymuje się pan wymaganym okresem podlegania ubezpieczeniu i czy jest całkowicie niezdolny do pracy w gospodarstwie okresowo czy na trwale.

Ewa Jaworska-Spicak, ekspert ds. ubezpieczenia społecznego rolników
Pozostało 10% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 16,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
04. grudzień 2023 00:41