StoryEditor

Zasiłek chorobowy dla rolniczek w ciąży. Resort rolnictwa odpowiada!

Na koniec zeszłego roku Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do ministra rolnictwa o nowelizację przepisów dotyczących ubezpieczenia w zakresie zasiłku chorobowego dla ubezpieczonych rolniczek będących w ciąży. Resort rolnictwa odpowiada!
30.01.2024., 09:35h

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRIR) wystąpił 29.12.2023 r. do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o nowelizację przepisów dotyczących ubezpieczenia społecznego rolników w zakresie prawa do zasiłku chorobowego z tytułu czasowej niezdolności do pracy dla ubezpieczonych rolniczek będących w ciąży.

KRIR chodzi o to, aby wydłużyć okres pobierania zasiłku chorobowego w podstawowym okresie z aktualnie maksymalnych 180 dni do 270 dni dla ubezpieczonych rolniczek, których czasowa niezdolność do pracy powstała w trakcie ciąży. Postulują, aby przepis art. 14 ustawy z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (DzU z 2023 r., poz. 208 ze zm.) tak znowelizować, aby ubezpieczone rolniczki, które wyczerpały w trakcie ciąży 180 dni niezdolności do pracy, miały przedłużony ten okres do 270 dni. Nie musiałyby wtedy występować do KRUS z wnioskiem o przedłużenie wypłaty zasiłku chorobowego ponad 180 dni (art. 14 ust. 3 ustawy), co wiąże się już wtedy z orzekaniem o niezdolności do pracy przez lekarza rzeczoznawcę (w I instancji) i komisję lekarską Kasy (w II instancji) i stawiennictwem na badanie orzecznicze. Proszą, aby art. 14 ustawy o u.s.r. miał brzmienie w tym zakresie analogiczne jak przepis obowiązujący dla kobiet w systemie powszechnym.

Więcej o tym pisaliśmy TUTAJ: KRIR: wydłużenie macierzyńskiego z KRUS jest potrzebne! Czy będzie nowelizacja?

W dniu 26 stycznia br. Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju Wsi przesłało odpowiedź na wystąpienie KRIR.

Resort rolnictwa wyjaśnia

Resort rolnictwa przekazał wyjaśnienia odnośnie wydłużenia macierzyńskiego z KRUS przysługującego rolniczkom.

Rolnikowi, jego małżonkowi, domownikowi przysługuje zasiłek chorobowy , który wskutek choroby jest niezdolny do pracy nieprzerwanie co najmniej przez 30 dni, ale nie dłużej niż 180 dni.

W momencie, kiedy minie okres 180 dni, a ubezpieczony jest w dalszym ciągu niezdolny do pracy, a w wyniku dalszego leczenia czy rehabilitacji rokuje się odzyskanie zdolności do wykonywania pracy, okres zasiłkowy ulega wydłużeniu na czas niezbędny do przedłużenia tej zdolności. Nie może być ten czas jednak dłuższy niż 360 dni.

Czasowa niezdolność

Z tytułu niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 180 dni, przedłużenie prawa do zasiłku chorobowego następuje na podstawie złożonego wniosku o jego przedłużenie, a także przez okazanie oświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia, które musi być wypełnione przez lekarza.

image

Zasiłek chorobowy z KRUS dla domownika przy ubezpieczeniu na wniosek

Podstawa do wypłaty zasiłku chorobowego

- Podstawą do wypłaty zasiłku chorobowego w przedłużonym okresie, trwającym dłużej niż 180 dni, jest orzeczenie wydane przez lekarza rzeczoznawcę KRUS w I instancji) lub komisję lekarską KRUS (w II instancji) – czytamy na stronie KRIR.

Dodatkowo w sprawie orzeczenia lekarskiego KRUS, lekarz rzeczoznawca KRUS lub komisja lekarska KRUS może rozpatrzyć sprawę i wydać orzeczenie zaocznie bez przeprowadzenia bezpośredniego badania, kiedy posiadana dokumentacja jest wystarczająca, aby wydać orzeczenie.

- KRUS w szczególnych przypadkach dysponuje również możliwością dokonania wizyty domowej lub szpitalnej w przypadku osób, które same nie mogą stawić się przed lekarzem rzeczoznawcą KRUS lub komisją lekarską KRUS. MRiRW zapewnia, że przeanalizuje kwestię zmiany opisanej procedury – czytamy dalej w piśmie wysłanym do KRIR.

 

Bernat Patrycja

na podst. KRIR

Fot: canva

Patrycja Bernat
Autor Artykułu:Patrycja Bernat Redaktorka portalu topagrar.pl, specjalistka ds. rynku nawozów i uprawy roślin
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
11. kwiecień 2024 15:26