StoryEditor

Zasiłek przedemerytalny przy gospodarstwie

Pytanie: Jestem rolnikiem ubezpieczonym w KRUS. Mam 54 lata. Prowadzę wraz z żoną gospodarstwo rolne o powierzchni 50 ha, będące naszą współwłasnością. Żona ma 53 lata i od 35 lat pracuje w zakładzie i jest ubezpieczona w ZUS. Firma chce, aby żona przeszła na zasiłek przedemerytalny. Chciałbym wiedzieć, co mam zrobić, abym nadal był rolnikiem, a żona otrzymała zasiłek przedemerytalny?
11.05.2018., 11:05h
Odpowiedź: W świetle przepisów ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (DzU z 2017 r., poz. 2336), ubezpieczeniu podlega z mocy ustawy (obowiązkowo) rolnik, którego gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny, jeżeli ten rolnik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Prowadzi pan gospodarstwo rolne będące we współwłasności z małżonką o powierzchni 50 ha i jak podaje − nie może zrezygnować z prowadzenia gospodarstwa (sprzedaż odpada), wobec czego zgodnie z ww. przepisami podlega pan obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu rolników i zobowiązany jest do opłacenia składek. Natomiast małżonka pana podlega ubezpieczeniu w ZUS, bo pracuje. W świetle art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (DzU z 2017 r., poz. 2148), prawo do świadczenia przedemerytalnego ustaje z dniem nabycia prawa własności lub objęcia w posiadanie nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha przeliczeniowych...
Pozostało 34% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 19,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
14. czerwiec 2024 18:26