Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Uprawa>

300 euro do hektara. Pomoc dla plantatorów buraków cukrowych

Obrazek

Przyszłość uprawy buraków cukrowych w Unii Europejskiej jest niepewna dlatego niezbędne jest bezpośrednie wsparcie produkcji. W planie strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 Polska zarezerwowała na ten cel ponad 362 mln euro. Każdy plantator będzie mógł liczyć na dopłatę w wysokości ok. 300 euro do hektara. I będzie to mniej niż w poprzednich latach.

wk10 września 2022, 07:00

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Ile wyniesie szacunkowa wysokość płatności rocznej do kwalifikującej się powierzchni uprawy buraków cukrowych
  • Dlaczego zaproponowana w planie strategicznym stawka jest niższa od dotychczasowej wysokości wsparcia
  • Jaki poziom cen cukru na rynkach światowych na podstawie długoterminowego trendu prognozuje Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
– Ukierunkowanie wsparcia bezpośredniego na rolników zajmujących się uprawą buraków cukrowych przyczyni się do zapewnienia stabilności dochodów tych rolników i poprawy ich konkurencyjności oraz do utrzymania produkcji buraków cukrowych – czytamy w planie strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Długa lista kłopotów plantatorów buraków cukrowych

Zdaniem autorów polskiego PS WPR, przed uprawą buraków cukrowych rysuje się wiele zagrożeń i sytuacji niepewnych, które mogą doprowadzić do znacznego ograniczenia ich produkcji lub jej całkowitego zaprzestania. 

Liberalizacja handlu cukrem, w tym umożliwienie napływu cukru spoza UE, prowadzi do coraz niższej opłacalności produkcji cukru wewnątrz UE, a w ślad za tym idzie presja na obniżanie cen surowca do produkcji korzeni buraków cukrowych. Stawia to plantatorów w sytuacji braku opłacalności uprawy.

Buraki mogą być przetwarzane jedynie przez lokalne cukrownie

Brak możliwości alternatywnego zagospodarowania surowca w gospodarstwie oraz relatywnie wysokie koszty transportu sprawiają, że buraki mogą być przetwarzane jedynie przez lokalne cukrownie, a ich uprawa poza stosunkowo bliskim sąsiedztwem zakładów przetwórczych jest nieopłacalna.

Przyszły areał uprawy tej rośliny oraz rozmieszczenie powierzchni w kraju, będzie więc uzależnione od liczby działających zakładów przetwórczych, ich mocy produkcyjnych oraz kondycji ekonomicznej

Utrzymaniu opłacalności uprawy buraków cukrowych nie sprzyja odnotowywany od 2013 r. spadek cen skupu tego surowca. Na podstawie długoterminowego trendu Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy prognozuje utrzymanie się wyższej ceny cukru na rynkach światowych jedynie w 2022 roku, a w kolejnych latach jej obniżkę nawet poniżej poziomu z lat 2018-2019.

Będzie to więc generowało presję dochodową na przemysł przetwórczy w latach 2021-2023, jak również na obniżkę cen oferowanych rolnikom uprawiającym buraki cukrowe.

Jaka pomoc dla producentów buraka cukrowego?

Ogółem w latach 2023-2027 planuje się przeznaczyć na płatności dla rolników ok. 362,5 mln EUR, co stanowi 2,09% puli środków na płatności bezpośrednie i ok. 13,95% puli środków na wsparcie dochodów związane z produkcją. Szacunkowa wysokość płatności rocznej do kwalifikującej się powierzchni uprawy buraków cukrowych wyniesie 301 EUR/ha (średnia z lat 2023-2026).

Stawka w roku 2027 będzie niższa, gdyż koperta finansowa nie uwzględnia transferu środków z II filaru WPR (brak przepisów UE umożliwiających przesunięcie środków z II na I filar WPR). 

Ponieważ powierzchnia zgłaszana do wsparcia związanego z produkcją do uprawy buraków cukrowych wzrastała w ostatnich latach (w 2021 r. o ok. 8% względem roku 2017), zaproponowana w planie strategicznym stawka jest niższa od dotychczasowej wysokości wsparcia. Średnia stawka za lata 2015-2021 wynosiła ok. 384 EUR/ha.

autor: wk
fot. Pixabay, Sierszeńska


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)