Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Bydło>Aktualności branżowe>

Krajowy Plan Strategiczny WPR 2023 – 2027. Ile wyniesie stawka dopłat do bydła?

Obrazek

W Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 przewidziano 895 mln euro na pomoc dla hodowców bydła. Dopłaty będą dotyczyć najmniejszych stad, nie większych niż 20 sztuk. Ile wyniesie stawka dopłaty?

wk2 września 2022, 12:00

Z tego artykułu dowiesz się:

  • dlaczego rolnicy otrzymają mniej pieniędzy niż w poprzednich latach
  • jaką pulę pieniędzy w latach 2023-2027 planuje się przeznaczyć na dopłaty do bydła
  • ile wyniesie dopłata do 1 sztuki bydła
  • jakie będzie zróżnicowanie regionalne w tych płatnościach

W Planie Strategicznym zaplanowano szereg działań zmierzających do wsparcia dochodów związanych z wielkością produkcji. Jedną z takich interwencji jest pomoc dla hodowców bydła.

Diagnoza problemu z dopłatami do bydła

MRiRW zwróciło uwagę, że na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat w grupie gospodarstw ze stadami do 20 sztuk zwierząt jako jedynej zaszły drastyczne zmiany pod względem liczby gospodarstw. Największy ubytek obserwowano w latach 2010-2017. Proces ten jednak następował również w latach 2017-2020, a więc w okresie stosowania płatności do bydła. Nadal jednak najmniejsze stada stanowią około 84% wszystkich stad w kraju.

Chów w gospodarstwach z młodym bydłem wiąże się bowiem z dodatkowymi nakładami finansowymi w związku z koniecznością m.in. zapewnienia odpowiednich urządzeń i dostosowań budynków, konieczności zapewnienia odpowiednich pasz i warunków żywienia, konieczności zapewnienia ochrony zdrowia i prawidłowego wzrostu.

Utrzymywanie młodego bydła związane jest z właściwym zarządzaniem w gospodarstwie, czyli prawidłowym postępowaniem hodowcy w okresie pierwszych 15 miesięcy życia, zapewniającym optymalne warunki do wzrostu i rozwoju zwierząt. Dotyczy ono wszystkich elementów związanych z wychowem od momentu wycielenia aż do wieku pierwszego pokrycia, tzn. dojrzałości hodowlanej. Skuteczne zarządzanie powinno zapewniać prawidłowe, racjonalne żywienie, prawidłowe leczenie w wypadku występowania chorób, odpowiedni system wychowu (warunki mikroklimatyczne i zoohigieniczne, tj. odpowiednią powierzchnię dla 1 zwierzęcia, długość żłobu, optymalną wilgotność, wymianę powietrza, oświetlenie, higienę, itp.).

Czarny scenariusz dla hodowców?

W latach 2023-2027 uwarunkowania rynkowe w chowie bydła będą odznaczały się dużą niepewnością w zakresie dochodowości. Źródłami ryzyka produkcyjnego i handlowego będą skutki inwazji Rosji na Ukrainę, strategia „Od pola do stołu”, a także skutki pandemii COVID-19. Ryzykiem handlowym staną się natomiast (prawdopodobnie większe niż zazwyczaj) wahania kursów walut, a także procesy inflacyjne w Polsce, w UE i na świecie.

Jaka stawka dopłaty do bydła?

Ogółem w latach 2023-2027 planuje się przeznaczyć na płatność ok. 894,4 mln EUR, co stanowi 5,16% puli środków na płatności bezpośrednie i ok. 34,41% puli środków na wsparcie dochodów związane z produkcją. Płatność roczna do sztuki zwierzęcia będzie wynosić ok. 74-76 EUR/szt. Podczas, gdy średnia stawka za lata 2015- 2021 wynosi 62,28 EUR. W ocenie Polski taka wysokość stawki pozwoli zmniejszyć dynamikę spadku pogłowia młodego bydła w grupie docelowej.

Zróżnicowanie regionalne pomocy

Do wsparcia będą się kwalifikować się samce i samice gatunku Bos taurus w wieku nie więcej niż 24 miesiące.

W przypadku województw, w których średnia wielkość gruntów rolnych jest wyższa od średniej krajowej, tj. dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, do płatności kwalifikują się rolnicy, którzy posiadają co najmniej 3 szt. kwalifikujących się zwierząt.

W pozostałych województwach do płatności kwalifikują się rolnicy, którzy posiadają co najmniej 1 szt. kwalifikujących się zwierząt.

wk
Fot. Envato Elements


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)