Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a

Nowa łąka na wiosnę

Obrazek

Wczesna wiosna to dobry czas nie tylko na siew zbóż jarych, ale także na założenie nowej łąki czy pastwiska. Warto zrobić to jak najwcześniej, aby wykorzystać zapas wody po zimie.

dr Maria Walerowska29 marca 2017, 19:48

Mieszankę można wysiewać w roślinę ochronną lub zdecydować się na siew czysty. Ze względu jednak na powolny początkowy wzrost i rozwój motylkowatych oraz dużą konkurencję chwastów, bezpieczniejsza dla mieszanki jest wsiewka w roślinę ochronną. Najczęściej jest to jęczmień jary, uprawiany na ziarno, wysiewany w ilości 100–120 kg/ ha, albo owies na zieloną masę, wysiewany w ilości 120–140 kg/ha. Przed siewem glebę spulchnia się płytko i dobrze wyrównuje – najlepiej agregatem z zestawem wałów strunowych i rurowych.

NPK przedsiewnie

Przedsiewne nawożenie fosforem i potasem obejmuje łącznie roślinę ochronną i mieszankę motylkowato-trawiastą. W przypadku owsa dawki fosforu wynoszą 70 kg/ha P2O5, a potasu 90 kg/ha K2O. Dla mieszanek wsiewanych w jęczmień dawka fosforu jest nieco wyższa, tj. 80–100 kg/ha P2O5, a potasu taka sama jak pod owies – 90 kg/ha K2O. Pogłównie mieszanki nawozi się dawkami 80 kg/ha P2O5 i 80–100 kg/ha K2O.

Przedsiewne nawożenie azotem pod mieszanki motylkowato-trawiaste powinno być dostosowane do potrzeb rośliny ochronnej. Pod jęczmień uprawiany na ziarno dawka azotu wynosi 30–45 kg/ha N, a pod owies na zielonkę – 60 kg/ha N. Dawkę startową, tj. 20 kg/ha N, stosuje się tylko wtedy, kiedy mieszanki uprawia się bez rośliny ochronnej. W uprawie koniczyny czerwonej bądź lucerny z tymotką łąkową wystarcza roczna dawka tego składnika w wysokości 80 kg/ha N. Przy uprawie koniczyny czerwonej z życicą trwałą i kostrzewą łąkową całkowita dawka azotu w latach pełnego użytkowania wynosi 120 kg/ha N, natomiast dla lucerny z kupkówką pospolitą – 150 kg/ha N. Dawkę roczną azotu należy podzielić na 3 porcje: 40% dawki podaje się wiosną, a następnie 30% po 1. i 2. pokosie.

Czym odchwaścić?

Po wysiewie mieszanki może pojawić się zachwaszczenie, które w większości przypadków można wyeliminować poprzez 1- lub 2-krotne koszenie pielęgnacyjne, gdy rośliny mają wysokość ok. 10–15 cm. Przy większej presji chwastów konieczne jest stosowanie herbicydów. Generalnie ich wybór na użytki zielone jest bardzo mały, ale przy wsiewce w zboża do zwalczania chwastów 2-liściennych można zastosować, np. Fernando Forte 300 EC, Lontrel 72 SG, Starane 250 EC, Starane 333 EC, Taran 250 EC.Picture of the author
Autor Artykułu:dr Maria Walerowska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)