StoryEditor

Copa-Cogeca krytykuje unijne rozporządzenie NRL

Wciąż nie milkną echa wczorajszego głosowania nad unijnym rozporządzeniem w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych (NRL). Polskie ministerstwo klimatu i środowiska uspokaja rolników, ale głos Copa-Cogeca jest bardzo krytyczny pod adresem rozwiązań, które będą musieli realizować rolnicy. Co ciekawe pojawiają się głosy kwestionujące legalność głosowania.
18.06.2024., 20:21h

Copa-Cogeca w oświadczeniu zwróciła uwagę, że unijne rozporządzenie przyjęto możliwie najmniejszą większością głosów w związku z tym, że w ostatniej chwili z koalicji blokującej wycofała się Austria. Unijne lobby farmerskie zauważyło także, że  podczas głosowania większość została zdefiniowano na podstawie indywidualnych głosów ministrów, a nie stanowisk rządów krajowych!

- Spowoduje to batalię prawną na szczeblu regionalnym, krajowym i europejskim, a w przyszłości nie będzie jasne co do tego, jak i kiedy to prawo zostanie wdrożone – napisała Copa-Cogeca w swoim oświadczeniu.  

Pojawiają się nawet głosy, że całe głosowanie jest nielegalne.

Utracona szansa na poprawę NRL

Copa-Cogeca przypomniała także, że od początku dokument ten budził kontrowersje i został odrzucony przez Komisję ds. Rybołówstwa, Rolnictwa i Środowiska Parlamentu Europejskiego. Jej zdaniem rozporządzenie NRL jest przygotowane w pośpiechu i wadliwie, gdyż w jasny sposób nie rozstrzygnięto kwestii finansowania odbudowy ekosystemów w całej UE. W ten sposób utracona została szansa na poprawienie tego dokumentu w drugim czytaniu, tak, aby stał się bardziej realistyczny. 

Zmiana stanowiska tuż po wyborach do PE

- Następuje to zaledwie kilka tygodni po wyborach europejskich, w których rolnictwo odegrało szczególną rolę. Będzie to pierwszy sygnał dla rolników i właścicieli lasów co do zamiarów ich rządów krajowych i przyszłej Komisji – podsumowuje gorzko Copa-Cogeca.

Dobrowolnie a nie przymusowo

Tymczasem ministerstwo klimatu i środowiska uspokaja.

- Polscy rolnicy nie mają się czego obawiać: rozporządzenie jest praktycznie dobrowolne, a jego cele, łącznie z odtworzeniem 90 tys. ha mokradeł na ziemiach rolnych do 2050 roku, można wdrożyć na terenach państwowych, bez żadnej ingerencji w prywatne czy dzierżawione grunty rolne – napisała na platformie X Urszula Zielińska, wiceminister klimatu i środowiska.

 

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
21. lipiec 2024 06:02