Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Zarządzanie>

Część gruntów z KOWR zamiast do rolników indywidulnych trafi do spółek Skarbu Państwa?

Obrazek

Do rolników indywidulanych trafiać mają gruntu rolne powracające po zakończonej dzierżawie. Niemniej jednak Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa bierze również pod uwagę opcję zawarcia w trybie bezprzetargowym umów dzierżawy z jednoosobowymi spółkami Skarbu Państwa.

wk10 stycznia 2023, 14:23
Do ministra rolnictwa z interpelacją w sprawie „wtórej restrukturyzacji nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa” zwrócili się właśnie Dorota Niedziela i Kazimierz Plocke, parlamentarzyści z PO. 

Do KOWR wróci prawie 100 tys. ha gruntów 

Posłowie Platformy Obywatelskiej przypomnieli, że w najbliższych latach do KOWR wróci prawie 100 tys. ha gruntów. Będą to głównie ziemie dzierżawione przez podmioty, które nie wyraziły zgody na wyłączenia zgodnie z ustawą z 2011 roku. Zadaniem KOWR jest rozdysponowanie powracających z dzierżawy gruntów na rzecz rolników indywidualnych. 
– W ostatnim czasie do rolników, ale także biur poselskich, dochodzą niepokojące informacje, że KOWR nie będzie w stanie na bieżąco wystawiać tych gruntów na przetargi na powiększanie gospodarstw rodzinnych i już przygotowuje się do przekazywania gruntów jednoosobowym spółkom Skarbu Państwa do użytkowania. Rolnicy wyrażają obawy, że będzie to miało miejsce nawet w przypadku regionów, gdzie panuje głód ziemi, a oni od lat czekają na możliwość powiększenia swoich gospodarstw – napisali posłowie Niedziela i Plocke.
Przypomnieli jednocześnie, że w 2016 r. ówczesna Agencja Nieruchomości Rolnych zapewniała, że bez trudu zastąpi sprzedaż dzierżawą, czyli jest w stanie wydzierżawiać nawet powyżej 100 tys. ha rocznie.

W latach 2023-2025 wygasają 133 umowy dzierżawy 

W odpowiedzi resort rolnictwa przyznał, że w latach 2023-2025 wygasają 133 umowy dzierżawy obejmujące grunty o łącznej powierzchni 88 519 ha, położone na terenie 10 województw, których dzierżawcy odrzucili zaproponowane warunki w zakresie wyłączeń 30% gruntów. W roku 2024 wygasa 67 umów obejmujących grunty o łącznej powierzchni 36 675 ha, natomiast największy areał gruntów (37 440 ha), obejmują umowy wygasające w roku 2023. 

MRiRW przypomniało, że KOWR gospodaruje ZWRSP w pierwszej kolejności w drodze wydzierżawienia albo sprzedaży nieruchomości rolnych na powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych. KOWR rozdysponowuje grunty rolne ZWRSP na rzecz rolników indywidualnych, w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego, np. w drodze przetargów ograniczonych na dzierżawę albo sprzedaż nieruchomości. 

„Część gruntów zamiast do rolników indywidulnych trafi do spółek Skarbu Państwa”

Ale ministerstwo rolnictwa potwierdziło, że bierze się pod uwagę, że część gruntów zamiast do rolników indywidulnych trafi do spółek Skarbu Państwa

– Zdecydowana większość nieruchomości rolnych, objętych umowami dzierżawy, które wygasną w 2023 r., w latach następnych trafi do rolników indywidualnych, gdyż jest to główny kierunek rozdysponowania gruntów ZWRSP. Prace mające na celu przygotowanie wtórnej restrukturyzacji nieruchomości o dużych powierzchniach są już zaawansowane. Ze względu jednak na możliwość wystąpienia sytuacji, często niezależnych od KOWR (np. problemy z wyłonieniem geodetów i dokonaniem podziałów geodezyjnych, zwrot nieruchomości przez byłego dzierżawcę z zasiewami), powodujące wydłużenie procesu ponownego zagospodarowania przejmowanych nieruchomości, KOWR, aby zabezpieczyć mienie ZWRSP, bierze pod uwagę możliwość zawarcia w trybie bezprzetargowym umów dzierżawy z jednoosobowymi spółkami Skarbu Państwa – przyznał wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski w odpowiedzi na interpelację. 

„MRiRW może utworzyć ośrodki produkcji rolniczej” 

Jak wynika z uzyskanych informacji, w oddziałach terenowych KOWR trwają obecnie zaawansowane prace nad przygotowaniem koncepcji ponownego zagospodarowania większych obszarowo nieruchomości, objętych umowami, które wygasną w 2023 r. Tam gdzie znajdują się budynki, KOWR, za zgodą MRiRW może utworzyć ośrodki produkcji rolniczej. Działki o dużych powierzchniach będą dzielone na mniejsze, tak aby jak największa grupa rolników indywidualnych mogła powiększyć swoje gospodarstwa rodzinne. W sytuacjach, w których proces ponownego zagospodarowania będzie wymagał dłuższego czasu, KOWR ma możliwość zawarcia, w trybie bezprzetargowym, umowy dzierżawy z jednoosobową spółką Skarbu Państwa utworzoną przez KOWR.

KOWR sprawuje nadzór właścicielski nad działalnością 31 spółek hodowli roślin i zwierząt 

Dziś KOWR sprawuje nadzór właścicielski nad działalnością 31 spółek hodowli roślin i zwierząt o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej. W spółkach tych prowadzona jest hodowla twórcza i zachowawcza oraz gromadzony jest najcenniejszy materiał genetyczny roślin i zwierząt decydujący o postępie biologicznym. Dzięki temu polscy rolnicy mają dostęp do wysokiej jakości materiału nasiennego roślin i zarodowego zwierząt. Spółki, nad którymi bezpośredni nadzór sprawuje KOWR, realizują zadania strategiczne. Z jednej strony wykonują prace hodowlane, natomiast z drugiej muszą brać pod uwagę rachunek ekonomiczny. 
– Z tego też względu, KOWR będzie szczegółowo analizował wnioski spółek co do ewentualnego zapotrzebowania na grunty uprawne pochodzące z wygasłych umów dzierżawy – podkreślił wiceminister Rafał Romanowski. 

„Utrzymanie wysokiej kultury rolnej gruntów, do czasu ich rozdysponowania”

Jednocześnie, jak wskazał KOWR, ze względów organizacyjnych, a także dzięki doświadczeniu i dobrze wyposażonemu parkowi maszynowemu będącemu w posiadaniu tych spółek, KOWR korzysta z możliwości zawierania z nimi krótkoterminowych umów dzierżawy na czas niezbędny do przeprowadzenia wtórnej restrukturyzacji nieruchomości pochodzących z wygasających umów dzierżawy. 

– Umożliwia to utrzymanie wysokiej kultury rolnej gruntów, do czasu ich rozdysponowania w drodze przetargów ograniczonych do rolników indywidualnych – podsumował wiceminister R. Romanowski.

fot. Envato Elements


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)