Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Ile hektarów państwowej ziemi trafiło w ręce cudzoziemców?

Obrazek

Nieco ponad 360 ha państwowych gruntów rolnych sprzedano obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego od połowy maja 2016 r. Opozycja pyta rząd czy zakaz sprzedaży ziemi cudzoziemcom udało się zrealizować.

 

wk6 grudnia 2022, 12:00

Z tego artykułu dowiesz się:

 • czy cudzoziemcy mogą kupować krajową ziemię?
 • ile gruntów sprzedano cudzoziemcom?
 • gdzie najchętniej inwestują cudzoziemcy? 

Celem ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, która weszła w życie w 2016 roku, miało być m.in. wstrzymanie sprzedaży nieruchomości gruntowych należących do Skarbu Państwa cudzoziemcom. Chcąc zobaczyć, czy wprowadzenie ww. zmian miało sens i czy zakładany cel udało się zrealizować – napisała do ministra rolnictwa posłanka Katarzyna Ososa z Platformy Obywatelskiej, która zapytała, ile hektarów gruntów zostało sprzedanych cudzoziemcom w latach 2016-2022.

Jakie przepisy obowiązują?  

W odpowiedzi wiceminister Rafał Romanowski przypomniał, że 1 maja 2016 r. skończył się, obowiązujący od 2004 r., okres ochronny na zakup nieruchomości rolnych położonych na terytorium Polski przez określonych cudzoziemców. Oznacza to, że cudzoziemcy będący obywatelami lub przedsiębiorcami państw z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EFTA+UE) albo Konfederacji Szwajcarskiej mogą kupować w Polsce grunty rolne bez obowiązku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Cudzoziemcem, zgodnie z ustawą o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jest:

1)    osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego;

2)    osoba prawna mająca siedzibę za granicą;

3)    nieposiadająca osobowości prawnej spółka osób wymienionych w pkt 1 i 2 powyżej, mająca siedzibę za granicą, utworzona zgodnie z ustawodawstwem państw obcych;

4)    osoba prawna i spółka handlowa nieposiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki wymienione w pkt 1, 2 i 3 powyżej.

Gdzie najchętniej inwestowali cudzoziemcy?

Jak poinformował KOWR od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2022 r. sprzedano na rzecz cudzoziemców grunty z ZWRSP o powierzchni 372,79 ha, z czego osobom fizycznym sprzedano 9,73 ha, zaś osobom prawnym 363,06 ha.

Najchętniej cudzoziemcy kupowali grunty rolne w województwie, opolskim, wielkopolskim oraz lubuskim. Ani jedna transakcja nie została zarejestrowana na Podlasiu.

Liczba umów w szt./powierzchnia w ha w poszczególnych województwach:

 • dolnośląskie                                                        3                                  8,04
 • kujawsko-pomorskie                                         11                                22,97
 • lubelskie                                                              4                                   3,10
 • lubuskie                                                               27                                 42,30
 • łódzkie                                                                 2                                   6,97
 • małopolskie                                                        2                                   0,29
 • mazowieckie                                                       4                                  18,36
 • opolskie                                                               10                                92,40
 • podkarpackie                                                     2                                  7,23
 • podlaskie                                                             -                                   -
 • pomorskie                                                          4                                  20,85
 • śląskie                                                                  3                                  28,41
 • świętokrzyskie                                                    1                                  0,83
 • warmińsko-mazurskie                                       5                                  8,10
 •  wielkopolskie                                                      24                                92,69
 • zachodniopomorskie                                         11                                20,24

wk

fot. Envato ElementsWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)