StoryEditor

Czynsz dzierżawny ziemi z KOWR na nowych zasadach. Jak będzie liczony?

Nastąpiła duża zmiana w systemie naliczania czynszu dzierżawnego za ziemię z KOWR. Nowelizacja została przyjęta 27 czerwca. Jak będą liczone czynsze dzierżawne?
30.06.2023., 12:06h
Wśród rozwiązań w nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, przewidziany jest między innymi inny, nowy sposób naliczania czynszu dzierżawnego za nieruchomości rolne wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Jak będzie liczony czynsz dzierżawny?

Czynsz dzierżawny ustalany ma być na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy za jedenaście kwartałów poprzedzających termin płatności czynszu. Do tej pory liczony był na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w półroczu roku kalendarzowego, który poprzedzał termin płatności czynszu. Jak zaznaczono, ma to na celu ograniczenie gwałtownych wahań w wysokości czynszów.

Grunty z przeznaczeniem na las

Kolejna zmiana to fakt, że KOWR będzie miał możliwość przekazywania, w drodze umowy, Lasom Państwowym grunty z przeznaczeniem na las oraz grunty przeznaczone na potrzeby gospodarski leśnej, na których nie jest możliwe prowadzenie racjonalnej gospodarki rolnej. Do tej pory, grunty przekazywane Lasom Państwowym były w drodze decyzji administracyjnej, którą wydawał starosta na wniosek KOWR.


Zobacz także: Ile zarabia KOWR na sprzedaży i dzierżawie ziemi?


Zapewniona zostanie także możliwość kontynuowania działalności rolniczej przez osoby prawne lub fizyczne, które prowadzą gospodarstwo rolne, posiadają zadłużenie powstałe w związku z prowadzoną działalnością rolniczą.
- Rozwiązanie to będzie możliwe poprzez nabycie przez KOWR nieruchomości rolnej będącej ich własnością i spłaty przez KOWR w całości lub części ich zobowiązań, a następnie zawarcie umowy dzierżawy tej nieruchomości z jej dotychczasowym właścicielem – bez obowiązku przeprowadzania przetargu – czytamy na stronie ministerstwa rolnictwa.

Termin spłaty należności

KOWR będzie miał również możliwość wydłużenia terminu całkowitej spłaty należności (nie dłuższy niż 25 lat), ten sam okres, na jaki udzielony został udzielony termin odroczenia spłaty.
Przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Bernat Patrycja
Źródło: gov.pl
Fot: Sierszeńska
Patrycja Bernat
Autor Artykułu:Patrycja Bernat Redaktorka portalu topagrar.pl, specjalistka ds. rynku nawozów i uprawy roślin
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
23. luty 2024 07:09