StoryEditor

GUS: dochód rolnika z hektara przeliczeniowego wzrósł ponad 50%! Rolnicy stracą świadczenia!

  GUS podał, że dochód rolnika z hektara przeliczeniowego za 2022 rok wzrósł ponad 2 tys. zł. Rolnicy nie będą zadowoleni, bo utracą możliwość ubiegania się o niektóre świadczenia!
22.09.2023., 10:09h

Główny Urząd Statystyczny wyliczył, że w ubiegłym roku dochody rolnika z jednego hektara przeliczeniowego wzrosły o 2261 zł i wyniósł 5549 zł.

Rolnicy przecierają oczy ze zdumienia widząc te liczby, bo koszty produkcji pochłonęły większość zysków.

Jaki był dochód z hektara w poprzednich latach?

Dochód z hektara obliczany przez GUS w ostatnich latach wynosił:

 • 2022 r. - 5549 zł
 • 2021 r. - 3288 zł
 • 2020 r. - 3819 zł
 • 2019 r. - 3244 zł
 • 2018 r. - 2715 zł
 • 2017 r. - 3399 zł
 • 2016 r. - 2577 zł
 • 2015 r. - 1975 zł
 • 2014 r. - 2506 zł
 • 2013 r. - 2869 zł

Jak GUS oblicza dochód z hektara?

Dochód z hektara GUS wylicza na podstawie wielu zmiennych m.in.: produkcji globalna, zużycia pośredniego, wartości dodanej brutto oraz dotacji, zarówno unijnych jak i krajowych.

Dla wyjaśnienia warto dodać, że na wartość rolniczej produkcji globalnej w gospodarstwach indywidualnych składa się m.in.:

 • produkcja roślinna, czyli zbiory z danego roku wszystkich ziemiopłodów, w tym także zielona masa na przyoranie oraz przychody z produktów ubocznych, czyli słomy, liści buraków itp.
 • produkcja zwierzęca, czyli produkcja żywca rzeźnego i produkcję mleka oraz przyrost pogłowia zwierząt gospodarskich.
 • przyrosty zapasów (produktów roślinnych i zwierzęcych),
 • przyrosty stada.

Do produkcji globalnej GUS dodaje jeszcze Uzupełniającą Płatność Obszarową i pomniejsza ją o koszty produkcji rolniczej, w tym m.in. paliwa, opał, energię elektryczną, zakup środków do produkcji, w tym nawozów, pestycydów, koszty ubezpieczenia i dzierżawy, czy usługi np. siewu lub zbioru kukurydzy.

Do obliczenia dochodów z ha GUS wlicza także dopłaty bezpośrednie oraz uwzględnia inne zobowiązania rolnika, takie jak podatek rolny, koszty zatrudnienia pracowników, składki na KRUS czy raty pożyczek i kredytów. Dochód nie obejmuje natomiast wpływów z tytułu emerytur, rent i innych świadczeń socjalnych, oraz 500 plus.

Do czego potrzebna jest kwota dochodu GUS?

Informacje o dochodzie z 1 ha przeliczeniowego uzyskiwane przez gospodarstwa indywidualne mają wpływ na budżet wielu rodzin rolniczych. Od wysokości dochodu z 1 hektara przeliczeniowego zależy m.in.:

 • możliwość otrzymania pomocy społecznej,
 • uzyskanie świadczenia 500 plus na pierwsze dziecko
 • możliwość ubiegania się o stypendium socjalne przez studentów będących dziećmi rolników,
 • otrzymanie kredytu.

Rolnicy w związku z tak wysokim dochodem zostaną pozbawieni możliwości ubiegania się o powyższe świadczenia.

Źródło: tygodnik-rolniczy.pl 

Fot. Envato Elements

Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
01. marzec 2024 07:50