StoryEditor

Kredyty płynnościowe, pomoc klęskowa dla rolników i wsparcie dla KGW - są zmiany!

Szykują się zmiany w zasadach udzielania kredytów płynnościowych. Rolnicy będą mieli na to czas do końca roku. Ale to nie jedyne zmiany jakie przygotowało MRiRW. Środki zaoszczędzone na pomoc dla kół gospodyń wiejskich zostaną przeznaczone na pomoc dla rolników poszkodowanych przez tegoroczne przymrozki wiosenne czy gradobicia.
18.06.2024., 21:01h

Ministerstwo rolnictwa przesłało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia „w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa”.

Kredyty płynnościowe do końca grudnia 2024

Pierwsza zmiana dotyczy zasad udzielania kredytów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kredyty płynnościowe dla producentów rolnych mogą być udzielane do 30 czerwca. Jednak ministerstwo rolnictwa postanowiło uwzględnić:

  • duże zainteresowanie rolników tymi kredytami,
  • wnioski organizacji rolniczych wskazujących na potrzebę funkcjonowania tych kredytów,
  • wydłużenie przez Komisję Europejską okresu obowiązywania komunikatu Komisji Europejskiej określającego Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy  w odniesieniu do producentów rolnych do końca bieżącego roku,

i zaproponować w projekcie rozporządzenia wydłużenie udzielania tych kredytów do końca roku, czyli do 31 grudnia.

W wyniku ostatniej zmiany planu finansowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podwyższony został do 5,4 mld zł limit akcji kredytów płynnościowych dla rolników. Obecnie nie planuje się dalszego podwyższania tego limitu. Na dzień 14 czerwca banki zarezerwowały limit akcji kredytowej na kwotę około 3 mld zł i udzieliły 19593 kredytów na kwotę niespełna 2 mld zł.

Jednocześnie z limitu dopłat do oprocentowania kredytów określonego na poziomie 200 mln zł banki zarezerwowały 116,4 mln zł. 

Nowe zasady pomocy dla KGW

Druga proponowana zmiana dotyczy zasad udzielania pomocy kołom gospodyń wiejskich. Do MRiRW napływały bowiem sygnały o zasadności udzielania pomocy wszystkim kołom gospodyń wiejskich w tej samej wysokości bez jej różnicowania w zależności od ilości kół w danej gminie oraz objęcia pomocą wszystkich kół  niezależnie od wielkości gminy. Dlatego zaproponowano zrezygnować z ograniczenia w udzielania pomocy wyłącznie kołom gospodyń z terenu gmin o liczbie mieszkańców do 20 tys. i określić wysokość pomocy dla koła w kwocie 5 tys. zł.

Uwzględniając powyższe szacuje się, że po wprowadzonych zmianach na realizację tej pomocy niezbędne będą środki w wysokości około 100 mln zł., co pozwoliłoby niewykorzystane środki przeznaczyć m.in. na pomoc dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku tegorocznych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych takich jak np. przymrozki wiosenne czy gradobicia.

Należy zauważyć, że w rezerwie celowej dodatkowe środki na działalność kół gospodyń wiejskich oraz orkiestr dętych w gminach o wielkości do 20 tys. mieszkańców zaplanowane zostały środki w wysokości 532,7 mln zł.

Nowe terminy dla KGW

Ponadto mając na względzie propozycję ograniczenia wysokości pomocy do 5 tys. zł na każde koło gospodyń wiejskich proponuje się zobowiązanie koła gospodyń wiejskich do organizacji co najmniej jednego wydarzenia mającego na celu integrację społeczności lokalnej. W projekcie na wnioski zgłaszane przez koła gospodyń wiejskich proponuje się wydłużenie terminu do którego powinno zostać zorganizowane wydarzenie mające na celu integrację społeczności lokalnej z 30 czerwca 2025 r. do 30 września 2025 r. Jednocześnie niezbędne jest wydłużenie z 31 lipca 2025 r. do 31 października 2025 r. terminu złożenia sprawozdania z realizacji wydarzenia.

Tym samym z uwagi na wprowadzane zmiany w warunkach udzielania pomocy kołom gospodyń wiejskich proponuje się wydłużenie z 28 czerwca do 20 września terminu naboru wniosków o pomoc. Jednocześnie proponuje się wydłużenie terminu wypłaty pomocy z 30 września do 13 grudnia. 

Ponadto w związku z propozycją zmiany wysokości pomocy proponuje się nowe brzmienie zgodnie z którym wysokość pomocy wynosi 5 000 zł na jedno koło gospodyń wiejskich.

Ponieważ Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie rozpoczęła naboru wniosków o pomoc dla kół gospodyń wiejskich nie ma potrzeby wprowadzania przepisów przejściowych.

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
20. lipiec 2024 23:46