StoryEditor

Normy GAEC w pigułce: najważniejsze informacje o warunkowości

Ze względu na liczne propozycje zmian do norm GAEC wchodzących w zakres warunkowości, przygotowaliśmy krótkie podsumowanie tego, czego normy te dotyczą, jaki jest ich aktualny zakres i jakie zmiany są obecnie proponowane.
27.02.2024., 14:41h
Z tego artykułu dowiesz się:
  • Norma GAEC 1
  • Norma GAEC 2
  • Norma GAEC 3
  • Norma GAEC 4
  • Norma GAEC 5
  • Norma GAEC 6
  • Norma GAEC 7
  • Norma GAEC 8
  • Norma GAEC 9

Norma GAEC 1

GAEC 1 – dotyczy obowiązku utrzymania trwałych użytków zielonych w oparciu na proporcji trwałych użytków zielonych w stosunku do użytków rolnych. Rokiem bazowym (odniesienia) jest rok 2018, w którym mieliśmy 2,6 mln ha TUZ w odniesieniu do 14,27 mln ha gruntów rolnych ogółem. Daje to więc wskaźnik 18,33%. W przypadku zmniejszenia wskaźnika TUZ o więcej niż 5%, dalsze przekształcanie trwałych użytków zielonych jest niedopuszczalne, a rolnicy, którzy przekształcili TUZ, np. na grunty orne, będą zobowiązani do przywrócenia określonej powierzchni gruntu w TUZ lub odtworzenia TUZ na innym gruncie. W roku 2023 wskaźnik ten wyniósł 17,77%, a wielkość, o jaką wskaźnik ten jest mniejszy od wskaźnika referencyjnego, wynosi 3,06%.

Norma GAEC 2

GAEC 2 – ochrona torfowisk i terenów podmokłych – ta norma ma obowiązywać od 2025 roku, ponieważ nadal trwa wyznaczanie obszarów, które mają podlegać ochronie. Możemy jedynie przypuszczać, że wyznaczone tereny podmokłe i torfowiska będą podlegały pewnym ograniczeniom co do możliwości zmiany sposobu ich użytkowania, ale na szczegóły trzeba jeszcze poczekać.

Norma GAEC 3

GAEC 3 – zakaz wypalania ściernisk, chyba że odbywa się to ze względów związanych ze zdrowiem roślin – ta norma nie jest nowością, dotychczas również taki zakaz obowiązywał.

Norma GAEC 4

GAEC 4 – norma ta ustanawia zakaz stosowania nawozów oraz środków ochrony roślin na gruntach rolnych w pobliżu wód powierzchniowych, w odległości wynoszącej co najmniej 3 m, przy czym należy uważać na inne przepisy – np. programu azotanowego – nakładające znacznie szersze strefy buforowe, które nadal pozostają w mocy.

Norma GAEC 5

GAEC 5 – norma dotycząca zarządzania orką, przyczyniająca się do zmniejszenia ryzyka degradacji i erozji gleby. Norma ta stanowi, że grunty orne położone na stokach o nachyleniu ≥ 14% uznaje się za utrzymywane zgodnie z wymogami, jeżeli

Pozostało 65% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 19,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
Grzegorz Ignaczewski
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski

redaktor „top agrar Polska”, ekonomista, specjalista w zakresie dopłat bezpośrednich, PROW i ekonomiki gospodarstw.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
22. kwiecień 2024 07:36