StoryEditor

Opłacalność uprawy buraków cukrowych w sezonie 2018/2019

Plantatorów buraków cukrowych w tym sezonie czekają kolejne zmiany. Jak będzie się kształtować opłacalność uprawy buraków 
w pierwszym pełnym roku po zniesieniu kwot?
28.02.2018., 11:02h
Niedawno zakończona w kraju trudna i mokra kampania cukrownicza była pierwszą po uwolnieniu kwot. W efekcie dobrego plonowania korzeni, choć nie wszędzie przy wysokiej polaryzacji, na rynek trafiło ok. 2,3 mln t cukru. Gdy dodamy do tego ok. 250 tys. ton przeniesionego z kampanii poprzedniej, do dyspozycji w naszym kraju jest przeszło 2,5 mln ton cukru. Przy spożyciu 1,6 mln t nadwyżka ok. 0,9 mln t musi wyjechać na eksport; leży to w interesie wszystkich czterech naszych  koncernów cukrowych

Krajowa Spółka Cukrowa

KSC z ponad 6 mln ton buraków wyprodukowała ponad 900 tys. ton cukru. Jeszcze w reżimie kwot dysponowała 549 tys. ton cukru (40-
-proc. udział w polskim rynku). Średni czas trwania kampanii wyniósł 110 dni. Najwyższy średni plon buraka uzyskano w Kruszwicy – 73 t/ha. KSC podaje, że w 2017 roku buraki uprawiane były na areale ok. 96 tys. ha u ok. 15 800 plantatorów. Średnia polaryzacja wyniosła ok. 16,1%.

W kampanii 2018/2019 dotychczasowe zasady kontraktacji mają być niezmienione. Cena buraków o polaryzacji 16% jest ustalona na 26,29 euro/t. Plantatorzy nie kryją z tego tytułu zadowolenia, ale z obawą  patrzą na niskie ceny cukru. W MRiRW w styczniu 2017 r. cukier konfekcjonowany loco cukrownia kosztował 2554 zł/t, w grudniu – o tysiąc złotych mniej na tonie.

Pfeifer & Langen

– W minionej kampanii, która trwała 145 dni, skupiliśmy 4,11 mln ton buraków. Średnia zawartość cukru wyniosła 16,25%, a areał uprawy 60 tys. ha. Z przyczyn pogodowych nie zebrano korzeni z 180 ha – poinformował Maciej Grobelny, dyrektor ds. surowcowych koncernu.

Kontraktacja na sezon 2018/19 jest zakończona i powiększona, w związku z rozbudową cukrowni w Środzie Wlkp. W zakładzie obok drugiego silosu na cukier sypki i zautomatyzowanego magazynu wysokiego składu na 25 tys. miejsc paletowych, powstają zbiorniki na zagęszczony sok. W nowej kampanii przerób korzeni ma w cukrowni sięgnąć 12 tys. ton na dobę.

Südzucker Polska

– Kampania cukrownicza zakończyła się planowo. W cukrowni Strzelin trwała 143 dni. Wykopaliśmy wszystkie buraki dobrej jakości. Skupione korzenie przekroczyły poziom kontraktacji o ok. 15%. Średni plon korzeni wyniósł ok. 72 t/ha, a polaryzacja średnio 17% – przyznaje Mariusz Pawełek, dyrektor ds. surowcowych.

Koncern pilnie strzeże informacji o wysokości zbiorów buraka i jego areału, a tym bardziej o wielkości produkcji cukru. W regulowanym rynku cukru UE dysponował kwotą 351 tys. ton cukru. Przy rosnącej kontraktacji buraka, dobrych plonach i polaryzacji oraz postępującej modernizacji zakładów można przyjąć, że produkcja przekroczyła 0,5 mln ton, co daje tej firmie miejsce trzeciego producenta cukru w Polsce.

Nordzucker Polska

W minionej kampanii 3 tys. plantatorów dostarczyło do koncernu 1,7 mln ton buraków. Około 70 ha buraków nie można było wybrać, ze względu na zbyt rozmokły grunt. Średni plon wyniósł 70 ton/ha, polaryzacja ok. 17%. Kampania trwała ponad 120 dni i dostarczyła ponad 250 tys. ton cukru. W niedawnym reżimie cukrowym UE Nordzucker Polska miał kwotę 132 tys. ton; wzrost bieżącej produkcji jest więc znaczący.

Opłacalność buraków cukrowych

Na koniec prezentujemy przykładową kalkulację opłacalności produkcji buraka cukrowego dla warunków porozumienia Związku Producentów z KSC na sezon 2018/2019. Na rok 2018 Polska dysponuje kwotą 82 mln euro płatności, która jest dzielona przez faktyczną powierzchnię uprawy buraka. W mijającym sezonie było to 225 753 ha.

Jeśli powierzchnia ta wzrośnie, nastąpi obniżenie jednostkowej dopłaty dla plantatorów. Zakładając szacunkowy wzrost powierzchni upraw do 230 tys. ha, należy się spodziewać obniżki płatności cukrowej do ok. 1524 zł.

Pełną kalkulację opłacalności uprawy buraków cukrowych oraz szczegółowe informacje o planach produkcyjnych poszczególnych koncernów cukrowniczych znajdziesz w marcowym wydaniu „top agrar Polska” od str. 34.

Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
28. luty 2024 01:24