StoryEditor

Rolnictwo regeneracyjne – certyfikat dla rolnikowi możliwość zarobienia dodatkowo 65 euro rocznie od każdego hektara

Prowadząc praktyki rolnictwa regeneracyjnego rolnik będzie mógł uzyskać specjalne certyfikaty, które będą papierami wartościowymi. Sprzedając je będzie można zarobić około 65 euro na hektar rocznie - zapewnia firma Agreena, która opracowała pierwszy w Europie program certyfikacji węgla w glebie.
02.11.2022., 11:11h

W Polsce rozpoczyna właśnie działalność firma Agreena, która opracowała pierwszy w Europie program certyfikacji węgla w glebie, oparty na najnowszych badaniach i standardach naukowych.

– Polscy rolnicy zainteresowani rolnictwem regeneratywnym mają teraz możliwość uzyskania dochodu z nowego plonu: gazów sekwestracji węgla w glebie – mówi Simon Haldrup (na zdjęciu), współzałożyciel i dyrektor generalny Agreena.


Jak uzyskać certyfikat węglowy?

Certyfikaty wydawane są na podstawie określonego poziomu redukcji gazów cieplarnianych i sekwestracji węgla osiągniętego przez gospodarstwo w danym sezonie wegetacyjnym. Jeden certyfikat odpowiada jednej tonie zmagazynowanego dwutlenku węgla. Po otrzymaniu certyfikatów CO2 zweryfikowanych niezależnym audytem, rolnik może zdecydować o ich zatrzymaniu, sprzedać je podmiotom instytucjonalnym lub prywatnym zainteresowanym obniżeniem własnego śladu węglowego lub zbyć je za pośrednictwem platformy AgreenaCarbon.

Średnia cena sprzedaży jednego certyfikatu wynosi ok. 25-50 euro w zależności od sytuacji rynkowej. Przeciętnie rolnik może osiągnąć dochód w wysokości ok. 65 euro na hektar rocznie. Dokładna kwota w dużej mierze zależy od przyjętych przez niego praktyk regeneracyjnych, określających poziom sekwestracji węgla w glebie.  Im więcej praktyk rolnik zastosuje tym więcej otrzyma certyfikatów.

Nowy globalny rynek

Firma doradcza McKinsey & Company szacuje, że do 2030 roku rynek kredytów węglowych może osiągnąć ponad 50 mld dolarów . Największym popytem cieszą się certyfikaty usuwania węgla. Oczekuje się, że rozwiązania środowiskowe, takie jak sekwestracja węgla w glebie, będą stanowić około 65-85% całkowitej podaży kredytów.

– Podnosząc jakość gleby i wspierając bioróżnorodność, rolnicy zasługują na to, by być wynagradzanymi za swój wkład dla środowiska. Nasz program to prosty i przejrzysty sposób na uzyskanie dodatkowego dochodu z działalności rolnej. AgreenaCarbon to jedna z pierwszych interaktywnych platform liczących sekwestrację węgla w gospodarstwie rolnym, posiadających międzynarodową akredytację. W przeciwieństwie do innych podobnych programów na rynku, certyfikaty Agreeny są wystawiane bezpośrednio rolnikowi i stanowią jego własność – podsumowuje Simon Haldrup.

Skala wyzwania dla rolnictwa

Grunty rolne w Polsce stanowią około 62% powierzchni kraju, a polskie rolnictwo emituje do atmosfery około 32 mln ton ekwiwalentu CO2 rocznie. Polska więc, chcąc zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu, osiągnąć unijny cel redukcji netto 310 Mt (megaton) ekwiwalentu CO2, musi do 2030 roku zmniejszyć emisje o 38,1 Mt ekwiwalentu CO2.

- Organizacja Narodów Zjednoczonych powiedziała, że rolnictwo regeneratywne to najprostszy sposób ograniczenia ocieplenia na świecie. Nie wymaga wielkich inwestycji tak jak zmiana procesów produkcyjnych w firmach. Potencjalna nakłady inwestycyjne na zmianę podejścia z rolnictwa konwencjonalnego na regeneratywne nie są duże - mówił Marcin Adamczyk z BNP Paribas Bank Polska.   

Według raportu banku BNP Paribas, 70% gleb w Unii Europejskiej jest nieurodzajnych ze względu na sposób gospodarki tym zasobem. Na postępującej erozji gleby europejscy rolnicy tracą średnio 1,25 mld euro rocznie.

Według danych FAO, rekultywacja zdegradowanych gleb rolniczych globalnie może przyczynić się do sekwestracji 51 Gt (gigaton) dwutlenku węgla z atmosfery. Umożliwi to zwiększenie produkcji żywności o 17,6 Mt rocznie.

Sięgając po praktyki rolnictwa zrównoważonego, w tym zredukowanej orki, polscy rolnicy mogą uzyskać dodatkowy dochód oraz zwiększyć wydajność ekonomiczną swojego gospodarstwa.

Na zdjęciu od lewej: Jeppe Juul Petersen (ekspert ds. zrównoważonej żywności i rolnictwa), Simon Haldrup (prezes zarządu Agreena), Ole Toft (ambasador Królestwa Danii w Polsce), Marcin Adamczyk (BNP Paribas Bank Polska) i Hans Henrik Drewsen Fredsted (rolnik z Danii). 

wk
Fot. Agreena
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
24. czerwiec 2024 09:56