StoryEditor

Jak sobie poradzić z wyczyńcem polnym?

Na Wyspach wyczyniec polny jest prawdziwym utrapieniem w zbożach i spędza sen z powiek wielu rolnikom. Z jednej strony z powodu silnej presji, a z drugiej z powodu uodporniania się na coraz większą grupę herbicydowych substancji czynnych. Problem uodpornionego wyczyńca dotyczy m.in. Niemiec, Danii, Francji, a także już Polski. Firma BASF ma nowe rozwiązanie herbicydowe przeciwko wyczyńcowi.
22.05.2023., 16:05h

– W Anglii powierzchnia gruntów ornych wynosi ok. 3,1 mln ha, z czego zboża ozime stanowią ok. 70%. Najwięcej uprawia się pszenicy ozimej – ok. 1,7 mln, jęczmienia ozimego – ok. 0,4 mln ha, a jęczmienia jarego ok. 0,75 mln ha. Herbicydy jesienne w zbożach stanowią ok. 60% wszystkich zużywanych w Anglii. Niestety, ogromnym problemem jest narastająca odporność chwastów jednoliściennych, głównie wyczyńca polnego na substancje czynne herbicydów, należących do grupy inhibitorów karboksylazy acetyl koenzymu A (ACCazy), syntazy acetylomleczanowej (ALS) oraz pochodne mocznika – podkreślał Stuart Kevis, kierownik ds. rozwoju BASF w UK.


Wyczyniec polny jest ogromnym problemem w uprawie zbóż ozimych w Wielkiej Brytanii

Średnie koszty zwalczania wyczyńca na Wyspach szacuję na ok. 150 funtów/ha (zabiegi chemiczne i mechaniczne). Jak do tej pory bazowaliśmy głównie na herbicydach zawierających flufenacet. Dlatego bardzo cieszymy się, że mamy nowe rozwiązanie herbicydowe w walce głównie z wyczyńcem, ale także m.in. z życicą, stokłosą, czy miotłą, tj. herbicyd Luximo.

 


Stuart Kevis z BASF w UK (na zdjęciu po lewej) podkreśla, że walka z wyczyńcem pochłania ok. 150 funtów/ha

Nowy herbicyd

Substancją czynną jest cynmetylina, zaliczana wg HRAC do grupy 30, czyli inhibitorów enzymu tioesteraza kwasów tłuszczowych, które są niezbędne w rozwoju i funkcjonowaniu błon komórek roślinnych. To nowy sposób działania, który odróżnia go od grupy 15 (wg HRAC), inhibitorów biosyntezy długołańcuchowych kwasów tłuszczowych, w której skład wchodzi wiele znanych i popularnych substancji czynnych, jak choćby dimetenamid, etofumesat, flufenacet, metazachlor, prosulfokarb. Cynmetylina to substancja o działaniu odglebowym. Jej zalecana dawka na Wyspach przeciwko wyczyńcowi wynosi 500 g/ha. Produkt zarejestrowany jest do stosowania zarówno doglebowego, jak i wcześnie po wschodach.

 

Aliona Jones z BASF zajmuje się problemem wyczyńca od kilku lat na Wyspach

Luximo w Anglii ma być nie tylko alternatywą, ale także w przyszłości najprawdopodobniej zastąpi flufenacet jako podstawę w programach zwalczania wyczyńca polnego. Wyniki doświadczeń z 5 lat i 121 powtórzeń, porównujące efektywność zabiegu przedwschodowego flufenacetem w dawce 240 g/ha w porównaniu z Luximo (solo) w dawce 500 g/ha s.cz. przeciwko wyczyńcowi wykazały, że flufenacet dał średnią skuteczność na poziomie 56%, a cynmetylina na poziomie 77% – podkreślał Stuart Kevis. Jak w przypadku większości produktów o działaniu odglebowym, najlepszą skuteczność zapewnia przedwschodowe stosowanie, ale wystąpiliśmy także o rejestrację do zabiegu wczesno powschodowego. Co ważne, Luximo w doświadczeniach zwalczał także biotypy wyczyńca polnego odpornego m.in. na mieszaninę mezosulfuronu + jodosulfuronu – dodał.

Podkreślał jednocześnie, że walka z wyczyńcem powinna być kompleksowa, tzn. począwszy od właściwego płodozmianu, zwalczania mechanicznego, starannej uprawy roli (bez grudek gleby) z uwzględnieniem orki oraz świadomego opóźniania terminu siewu zbóż, a na ochronie chemicznej jesienią i wiosną skończywszy. To nie jedyna nowość od BASF. Koncern planuje wprowadzić wkrótce w Europie m.in. nowy insektycyd Axalion oraz fungicyd Pavecto.

 

Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
18. maj 2024 10:00