StoryEditor

Jakość ziarna zaczyna się na polu

Ruszyła nasza Giełda Rzepaczano-Zbożowa, podczas której dyskutujemy o jakości surowca i możliwości jego zbytu po jak najlepszych cenach. Spotkanie otworzył i prowadzi redaktor naczelny top agrar Polska – Karol Bujoczek.
28.05.2019., 11:05h
Dla młynarzy najważniejsze są pszenica i żyto. Jak z ziarna zrobić jak najlepszą mąkę? – to robota młynarza. Jednak jakość ziarna jest punktem wyjścia. Dlatego na barkach rolników spoczywa największa odpowiedzialność za jego jakość.

– Co rozumiemy pod pojęciem jakości? Coraz większą rolę odgrywa jakość zdrowotna – ma być m.in. zaostrzony próg zawartości sporyszu w ziarnie. Jakie substancje skażające wg przepisów są kontrolowane w ziarnie zbóż, przetworach zbożowych czy paszach. Nadal wprowadzane są dalsze wymagania, jak np. dotyczące zawartości mikroplastiku czy pochodnych DON – podkreślała Jadwiga Rothkaehl ze Stowarzyszenia Młynarzy RP. To na rolniku spoczywa odpowiedzialność za jakość wprowadzanego na rynek ziarna, ale – co warto wiedzieć – nie ma on obowiązku badania każdej partii ziarna kierowanej na rynek.

Dla jakości ziarna bardzo ważny jest także sposób przechowywania ziarna, bo niekiedy przechowywane jest przed sprzedażą czy przerobem przez kilkanaście miesięcy lub więcej. Jeśli rolnik przechowuje je przed sprzedażą, to on ponosi odpowiedzialność za jego jakość. Temperatura ziarna podczas powinna przechowywania powinna wynosić 15 °C o wilgotności poniżej 15% i musi być wolne od szkodników i czyste. Tutaj ważną rolę odgrywa także typ i wyposażenie techniczne magazynu.

– Wartość technologiczna ziarna to przydatność dla końcowego użytkownika danego produktu. Wymagania jakościowe można podzielić na zdrowotne i technologiczne. Jeśli celem jest dobra przydatność ziarna dla przemysłu piekarniczego, liczba opadania nie powinna być niższa niż 250, bo wtedy mamy gwarancję jakości. Liczba opadania poniżej 150 oznacza, że ziarno oddycha i wydziela ciepło oraz wodę. Gęstość w stanie zsypowym to kolejny parametr, który jest wyróżnikiem jakości ziarna – powinna ona wynosić powyżej 70 – podkreślała Jadwiga Rothkaehl. W naszym kraju wykorzystanie ziarna pszenicy na cele konsumpcyjne jest dominujące i stanowi ok. 60-65%. Na cele paszowe ok. 15-20%, a na przemysłowe – ok. 10%.

Pamiętajmy, że bardzo ważny jest wybór odmiany. Genetyka wpływa w 40% na jakość ziarna, a środowisko i działania agrotechniczne w ok. 60%. Warto także zwrócić uwagę, że coraz większe zapotrzebowanie jest także na ziarno żyta, produkcja jego waha się od 2 do 3,7 mln t, a pszenicy 7,1 do 11,7 mln t. mwal
Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
13. kwiecień 2024 23:57