StoryEditor

Lista odmian zalecanych PDO. Jakie nowości na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku?

Jest już nowa lista odmian zalecanych. Wojewódzki zespół PDO zbiera się systematycznie dwa razy do roku: w styczniu i w czerwcu, aby przedstawić postępy w uprawach. Zimowe posiedzenie prezydium ds. PDO odbyło się w Głubczycach. Ustanowiono dobór odmian do doświadczeń dla gatunków jarych. Przy okazji skomponowano i zweryfikowano listy odmian zalecanych dla gatunków zbóż ozimych i jarych na nadchodzący sezon. 
30.01.2022., 10:01h
Od ponad dwudziestu lat dzięki porejestrowym doświadczeniom odmianowym na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku systematycznie rosną plony zbóż, kukurydzy, rzepaku czy ziemniaków. Rolnicy coraz częściej kupują kwalifikowany materiał siewny, bo dzięki nowym odmianom uzyskują lepsze plony.

Na Opolszczyźnie badania nad odmianami roślin prowadzi Stacja Doświadczalna w Głubczycach. Poletka doświadczalne są w pięciu miejscach województwa.

Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze każdego województwa są sporządzane w oparciu o wieloletnie wyniki doświadczeń odmianowych prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Wyniki badań są na bieżąco upowszechniane, z czego mogą korzystać rolnicy. 

Stwierdzona w czasie badań duża wartość tych odmian daje większą gwarancję uzyskania lepszych efektów gospodarczych niż uprawa innych. Warto zapoznać się z rzetelnymi wynikami plonowania, aby wiosną posiać odmiany, który dadzą dużą gwarancję zysku.

W filmie głos zabierają:
  • dr Marta Bednarczyk - dyr. Stacji Doświadczanej Oceny Odmian w Głubczycach,
  • dr Krzysztof Gawęcki – z-ca przewodniczącego opolskiego zespołu PDO,
  • dr Kazimierz Pyziak – przewodniczący opolskiego zespołu PDO
Zachęcam do oglądania!

dr Mariusz Drożdż
Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
30. maj 2024 18:22