StoryEditor

Uprawa ekologiczna jęczmienia - badania przydatności odmian konwencjonalnych w COBORU

Oczekiwany wzrost upraw ekologicznych w UE wymaga badań przydatności odmian do tego kierunku produkcji. Od kilku lat prowadzi je u nas COBORU, są już ich pierwsze wyniki.
NASZA AUTORKA
Joanna Szarzyńska
COBORU, Słupia Wielka
08.12.2023., 09:26h
Z tego artykułu dowiesz się:
 • Konwencjonalne odmiany do uprawy w reżimie ekologicznym
 • Doświadczenia ekologiczne z jęczmieniem jarym - zakaz nawozów mineralnych azotowych
 • Obsada roślin w uprawie ekologicznej
 • Dojrzałość i plon ziarna
 • Wilgotność i MTZ
 • Presja chorób w uprawach ekologicznych
 • Liczba kłosów produkcyjnych
 • Ocena zachwaszczenia

W ramach PDO pierwsze doświadczenia odmianowe ze zbożami prowadzone w warunkach rolnictwa ekologicznego założono jesienią 2002 r., w gospodarstwie pokazowym w Chwałkowicach, podlegającym Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. W 2013 r. COBORU wydzieliło do tego celu pole w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Węgrzcach, gdzie oceniano w wyznaczonym kierunku odmiany pszenicy ozimej i ziemniaka.

Większy zasięg tego typu badań COBORU wprowadziło po 2021 r., kiedy UE poprzez projekty "Od pola do stołu", "Europejskiego Zielonego Ładu" i "Unijną strategię na rzecz bioróżnorodności" nałożyło na kraje członkowskie m.in. wymóg znaczącego zwiększenia upraw ekologicznych. W tym celu ośrodek wytypował 10 stacji doświadczalnych, reprezentujących różne rejony kraju.

Zobacz także: Największa susza od lat, a rolnikowi wyliczono tylko 1,99 proc. strat! Czy aplikacja suszowa dobrze działa?

Konwencjonalne odmiany do uprawy w reżimie ekologicznym

Od sezonu 2022/2023 COBORU objęło tego typu badaniami wiele gatunków, a ich głównym wyzwaniem było wybranie spośród badanych w ramach PDO konwencjonalnych odmian przydatnych do uprawy w reżimie ekologicznym. Poza zbożami COBORU testuje obecnie w doświadczeniach ekologicznych także odmiany:

 • gryki,
 • grochu siewnego,
 • łubinu wąskolistnego,
 • łubinu żółtego,
 • kukurydzy ziarnowej,
 • kukurydzy kiszonkowej,
 • soi i ziemniaka.

Do doświadczeń ekologicznych zbóż, w tym jęczmienia jarego wybrano odmiany, które w badaniach PDO charakteryzowały się:

 • większą odpornością na choroby powodowane przez grzyby, głównie te występujące na liściach;
 • większą wysokością roślin, dzięki czemu mają większą zdolność do konkurowania z chwastami;
 • krótszym okresem wegetacji, gdyż odmiany wcześniej dojrzewające w mniejszym stopniu porażane są przez choroby;
 • wysokim plonem na przeciętnym poziomie agrotechniki.

Doświadczenia ekologiczne z jęczmieniem jarym - zakaz nawozów mineralnych azotowych

W COBORU doświadczenia ekologiczne z jęczmieniem jarym prowadzone są tylko na przeciętnym poziomie agrotechniki, a materiał siewny nie jest zaprawiany. W badaniach tych obowiązuje też zakaz stosowania mineralnych nawozów azotowych. W zależności od potrzeb zaleca się natomiast użycie mineralnych nawozów potasowych, fosforowych, magnezowych i wapniowych.

W tej technologii duże znaczenie ma przedsiewna uprawa roli. Po wcześniej zbieranych przedplonach zaleca się płytkie i dobre wymieszanie resztek pożniwnych z glebą. Zabieg stwarza też warunki do szybkiego kiełkowania nasion chwastów oraz osypanych nasion rośliny przedplonowej, aby kolejną uprawą mechaniczną wyeliminować je z pola, zwłaszcza uciążliwe chwasty wieloletnie. Podorywka ogranicza ponadto straty wody z gleby poprzez przerwanie podsiąkania kapilarnego.

Obsada roślin w uprawie ekologicznej

Przy ustalaniu ilości wysiewu poszczególnych odmian uwzględnia się ich masę 1000 ziaren (MTZ), zdolność kiełkowania oraz zalecaną dla nich obsadę ziaren/m2, zależnie od rolniczej wartości gleby danej lokalizacji. Obsada nasion w doświadczeniach ekologicznych z jęczmieniem jarym wynosi 350 szt./m2 i jest zwiększona o 50 szt./m2 w stosunku do konwencjonalnych badań PDO. Ma to na celu zmniejszenie ryzyka słabych wschodów na skutek presji patogenów czy szkodników niezaprawionego ziarna oraz ograniczenie skutków potencjalnego deficytu wody w glebie – gorszego jej doprawienia, czy zwiększenie konkurencyjności młodych roślin wobec chwastów. W doświadczeniach ekologicznych zwalcza się je kilkakrotnym przejazdem sprężynowym zgrzebłem prętowym.

Pozostało 58% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 19,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
NASZA AUTORKA<br/>Joanna Szarzyńska<br/>COBORU, Słupia WielkaNASZA AUTORKA
Joanna Szarzyńska
COBORU, Słupia Wielka
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
28. luty 2024 05:40